"Det är helt fantastiskt, det är lite så att jag nyper mig i armen för att det är så viktigt och stort"

I september är det inte bara riksdagsval, det är också skolval till riksdagen för högstadie- och gymnasieelever. Inför Skolvalet 2022 har vår författare Charlotta Granath fått det ärofyllda uppdraget att vara demokratimentor för Sveriges lärare. Vi ringde upp Charlotta för att ta reda på vad det innebär.

Charlotta Granath är en lärare med en gedigen meritlista. Hon är förstelärare i demokrati och värdegrundsfrågor, arbetar på lärarutbildningen på Södertörns högskola och är författare till ett flertal böcker och utbildningsmaterial om demokrati och mänskliga rättigheter. Hon är även skolambassadör för EU och har haft flera regeringsuppdrag med koppling till EU, demokrati och val.

Inför Skolvalet 2022 har MUCF (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) skapat ett nätverk av lärare runt om i Sverige, så kallade demokratimentorer, och bett Charlotta att leda och samordna det.

Berätta mer om ditt nya uppdrag!

- MUCF har bett mig att bli demokratimentor för Sveriges lärare. Det betyder att jag kommer att samordna och bygga upp ett nätverk av lärare och leda olika träffar med fokus på demokrati som ska ge stöttning, utbildning och erfarenhetsutbyte.

- Anledningen till att de frågade mig handlar i grund och botten dels om att jag skrivit boken Demokratiuppdraget i skolan, dels att jag tidigare har haft flera regeringsuppdrag som gått väldigt bra men också att jag är förstelärare och jobbar väldigt aktivt med de här frågorna.

Varför behövs ett nätverk för demokratimentorer?

- Många lärare känner sig väldigt ensamma i arbetet med Skolvalet. Valet blir någonting vid sidan av ordinarie undervisning, det blir väldigt tungt och många lärare tycker att det är svårt att få arbetet att rymmas inom deras tjänst.

Skolvalet till riksdagen brukar kallas för den största demokratisatsningen för unga. I Skolvalet deltar elever i högstadiet och gymnasiet som får rösta på det parti de skulle vilja se styra Sverige. Att anordna skolval i sin skola är ett bra sätt att lyfta in aktuella samhällshändelser i klassrummet.

Varför tycker du att en skola ska delta i Skolvalet?

- För att det är ett sätt att få öva demokrati. Vi ska förbereda eleverna för att vara aktiva samhällsmedborgare som vet hur det går till att leva i en demokrati, och då är valet en så naturlig del. Det handlar om de tre perspektiven, om, genom och för – jag lär om demokrati, genom att lägga en röst och se hur det går till. Skolvalet förbereder eleverna för att kunna delta aktivt i en demokrati.

MUCF:s satsning på årets Skolval innefattar också en valvaka.

- För första gången någonsin kommer det i år att anordnas en valvaka för Skolvalet – dagen efter det riktiga valet, det är först då som skolvalsresultatet presenteras. Det är ytterligare en grej som gör att skolvalet blir spännande. Man får se hur våra unga röstar och man kan jämföra och diskutera mellan skolorna. Det blir som att skolorna sluter upp kring samma händelse.

- Det är en ära att få leda alltihop. Det är helt fantastiskt, det är lite så att jag nyper mig i armen för att det är så viktigt och stort.

Charlottas 3 tips till lärare för att engagera eleverna i demokratifrågor

  1. Möten är viktiga för att eleven ska förstå att undervisningen är på riktigt. Till exempel nu när det är valår, är det jätteviktigt att eleverna får möjlighet att besöka en valstuga eller prata med en politiker.
  2. Knyt undervisningen till omvärlden och gör den verklig. Läs artiklar och förklara svåra ord och begrepp så att nyheter blir förståeliga.
  3. Som lärare bör man tänka på att variera sina arbetssätt och metoder – jobba genom demokrati och testa olika samtalsmodeller.

Charlottas 3 tips till lärare för att stärka eleverna i källkritik

  1. Läs, stanna upp och ställ frågor till texten. Vem har sagt vad? Till vem? Varför?
  2. Ta del av flera olika källor.
  3. Tänk på att det inte bara är eleverna som behöver öva på källkritik – även vi lärare måste träna på att urskilja fakta från ren propaganda. Till hjälp finns det mycket olika stödmaterial – Skolverket har till exempel tagit fram en checklista om källkritik som är väldigt bra.

I Charlottas bok Demokratiuppdraget i skolan finns handfasta lektionstips i demokrati från förskoleklass upp till gymnasiet. Klicka här för att läsa mer om boken.

Tillsammans med Lotta Bergseth och Jenny Sköld har Charlotta skrivit en bok om källkritik som heter Digital kompetens och källkritik i praktiken. Klicka här för att läsa mer om den.
Se även andra böcker med författaren Charlotta Granath!

Här kan du lyssna på en intervju med Charlotta Granath från 2018.