"En god kommunikation skapar trygghet och förebygger fel och brister i omvårdnaden"

En incident i tonåren som gjorde starkt intryck på Kjell kom att prägla större delen av hans yrkesliv inom vård och omsorg. Han läste till undersköterska och vidare till sjuksköterska och efter några år inom äldreomsorgen och ambulanssjukvården, flera år som yrkeslärare och ett par år som enhetschef inom äldreomsorg och hemsjukvård är han sedan en tid tillbaka biträdande rektor för vuxenutbildningen i Södertälje kommun med ansvarar för yrkesprogrammen, däribland Vård- och omsorgsprogrammet.

Kjell Hjelm har tidigare givit ut böckerna Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 och är nu aktuell med en av höstens nya titlar, nämligen Omvårdnad 1.

Vad var det som fick dig att välja yrkesbana?

- När jag var i tonåren ramlade en vän till mig och gjorde sig så illa i benet att ambulans tillkallades. Ambulanspersonalen som kom arbetade lugnt och metodiskt, och deras vänliga bemötande gjorde starkt intryck på mig, berättar Kjell. Jag följde med i ambulansen till sjukhuset och satt framme hos ambulanssjukvårdaren som körde. Det blev ett 20 minuter långt samtal om att arbeta inom ambulanssjukvården. Ett yrke som även om det ibland innebär svåra stunder också skänker både glädje och mening. Ambulanssjukvårdarens ord ”Jag tycker om att gå till jobbet” etsade sig fast i mitt minne och blev startskottet på min egen resa mot vård- och omsorgsarbetet.

Du är biträdande rektor, ansvarar för yrkesprogrammen i Södertälje kommun och samtidigt författare av kurslitteratur. Var hämtar du din energi?

- Musik är mitt stora intresse, jag spelar både gitarr och piano. Det händer också att jag dammar av min gamla tvärflöjt om andan faller på. Jag inspireras av att lyssna på musik som har både själ och hjärta, gärna smäktande popballader. Men jag kan lika gärna lyssna på hårdrock, disco och synt. Allt beror på stämningsläget, ler han. Men jag hämtar också min energi i naturen. Om sommaren sitter jag allra helst i en roddbåt på en spegelblank sjö i Härjedalen och ser de mäktiga fjällmassiven resa sig i fjärran.

Vilka utmaningar ser du med att skriva denna typ av bok?

- Att avgränsa innehållet är alltid en utmaning. Det är lättare att lägga till innehåll än att dra ifrån. Jag måste också fråga mig själv vad som får mig att göra mina urval samt vara förutseende med att fakta snabbt kan komma att ändras. En annan utmaning är att skapa ett tydligt och lättöverskådligt upplägg som följer en röd tråd genom hela boken. Språket behöver vara lättbegripligt samtidigt som viktiga ord och begrepp måste finns med.

- Mitt mål har hela tiden varit att boken ska spegla kursens centrala innehåll på ett konkret och tydligt sätt, fortsätter han. Både lärare och elever ska känna sig trygga med att använda boken genom hela kursen. Jag vill också att det ska finnas utrymme för läraren att färga undervisningen utifrån den man är som person, till exempel genom att man delar med sig av egna erfarenheter och upplevelser.

Vilka tror du har störst nytta av din bok?

- Den är i första hand avsedd för gymnasieelever och studerande inom vuxenutbildningen samt yrkeshögskolor och andra utbildningsområden inom ämnet omvårdnad. Både elever som saknar erfarenhet och elever med tidigare erfarenhet från vård- och omsorgsarbete kan ha glädje av boken.

Berätta kort om bokens upplägg och innehåll.

- Omvårdnad 1 följer en struktur som syftar till att varva teori och praktik. Där elevens studier underlättas av sammanfattningar, frågor av kortsvarskaraktär, studieuppgifter och berättelser. Tanken är också att eleverna ska arbeta tillsammans med bokens reflektion och diskussionsfrågor.

- Boken inleds med ett kapitel som kort beskriver vad det innebär att arbeta inom vård- och omsorg, en slags introduktion. Därefter följer ett flertal kapitel, bland annat inom områdena historia, kommunikation, bemötande, arbetsmiljö, hjälpmedel samt personlig vård och hygien. Omvårdnad 1 innehåller också kapitel om omvårdnad vid olika sjukdomstillstånd som till exempel diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.

I boken skriver du att ”Omvårdnadsarbete förutsätter väl fungerande relationer”, kan du utveckla det lite närmare?

- Gärna, jag menar att en god kommunikation och ett gott bemötande skapar trygghet och förebygger fel och brister i omvårdnaden. En betydande andel av de avvikelser som uppstår i vården och omsorgen har sitt ursprung i missförstånd kopplade till brister i kommunikation och bemötande. I boken finns därför konkreta råd kring hur man genomför det goda samtalet och hur konflikter kan hanteras.

Omvardnad-1_blogg.png

Om Omvårdnad 1

Omvårdnad 1 ger eleven grundläggande kunskaper i omvårdnad samt alla de moment som ingår i personlig vård liksom även kunskap om vanliga sjukdomstillstånd och hur omvårdnaden ser ut i samband med dessa. Eleven får lära sig hur man gör observationer av patientens/brukarens tillstånd samt hur man dokumenterar och rapporterar dessa vidare. Boken redogör för centrala begrepp inom omvårdnad och beskriver vikten av ett etiskt förhållningssätt i kommunikationen med och bemötandet av patienter, brukare och anhöriga.

Likaså ger boken en grundlig genomgång av den lagstiftning som är aktuell inom området samt en inblick i hur omvårdnadsarbete har sett ut genom historien. Förståelsen för andra medarbetares kompetenser och vikten av teamarbete är exempel på andra bärande delar i boken.

Mer information om Omvårdnad 1 hittar du här!

Här kan du beställa ett utvärderingsexemplar!