”Det är något med både hemkunskap och svenska som andraspråk – eleverna uppskattar dem mer än andra ämnen.”

I vintras tävlade vi ut en klassuppsättning av svenska som andraspråksläromedlet Upptäck språket och Manfred Brander från Varberg blev den lycklige vinnaren! Under våren har Manfred haft möjlighet att testa Upptäck språket tillsammans med sina elever. Vi ringde upp honom för att ta reda på vad han tycker om läromedlet, varför han ville bli sva-lärare, höra hur han upplever yrket och om han har några tips till andra lärare.

I vår Upptäck språket-tävling fick vi in närmare 100 tävlingsbidrag – men det var en motivering som vi tyckte stod ut lite extra:

Jag är en relativt nyexaminerad svenska som andraspråkslärare som försöker navigera mig genom mitt första år som lärare i högstadiet. Tillsammans med mina underbara elever försöker vi bygga upp ett välfungerande språk och en språkutveckling som kommer gynna elevernas framtid. Vi har provat oss fram i det utbudet som skolan redan satt på och konstaterat att nivån på uppgifter inte riktigt stämmer överens med nivån i högstadiet. Upptäck språket, i den utsträckningen som jag har undersökt det, är det bästa materialet på marknaden. Jag och min kollega i svenska har diskuterat huruvida vi kan vrida och vända på budget så att det går att köpa in nya böcker - utan framgång. Jag tror och hoppas på att en startuppsättning av dessa böcker hade skapat en möjlighet till en utveckling hos mina elever och min egen undervisning av svenska som andraspråk.

Manfred Brander, en 27-årig före detta lastbilschaufför från Varberg, var den som stod bakom motiveringen.

Hej Manfred, grattis till vinsten! Berätta för oss, vem är du?

- Tack! Jag heter Manfred, jag är 27 år och jobbar som lärare på Hagaskolan i Varberg, där har jag årskurserna 5, 7 och 8. Jag har tre behörigheter och arbetar i alla tre ämnen, mitt första ämne är hemkunskap men det jag undervisar mest i är svenska som andraspråk, sen har jag också lite engelska.

Hur länge har du arbetat som lärare?

- Jag har varit lärare i lite över ett år men jag har faktiskt en grund som lastbilschaufför. Det var en dag när jag satt där i lastbilen som jag insåg hur tråkigt jag tyckte att det vara att arbeta själv. Jag har ju alltid velat arbeta med unga och har ett stort intresse av kunskap i allmänhet – så då blev lärare det självklara valet för mig.

Varför ville du bli lärare i svenska som andraspråk?

- Till en början ville jag verkligen bli hemkunskapslärare. Sen har jag, genom alla diskussioner under utbildningen och under praktikperioder, insett att det även i hemkunskapen handlar mycket om språk och att kunna kommunicera. Det kommer ju många nyanlända som behöver lära sig svenska och då blev svenska som andraspråk som mitt andra skolämne ett naturligt val för mig.

Du är rätt ny som svenska som andraspråkslärare. Hur upplever du yrket?

- Det är ett helt otroligt ämne! Det är något med både hemkunskap och svenska som andraspråk – eleverna uppskattar dem mer än andra ämnen. Jag tror att de reflekterar över den undervisningen på ett annat sätt eftersom de får användning av den hela tiden i vardagen.

Hur ser svenska som andraspråksundervisningen ut på den skola där du jobbar?

- På min skola har cirka 40 procent av eleverna en flerspråkig bakgrund och tillsammans talar de cirka 32 olika språk. Så jag har en nästan lika stor undervisningsgrupp som den vanliga svenskundervisningen. Det gör att jag får samma spann av motiverade och omotiverade elever, elever som verkligen vill lära sig språket och tycker att det är roligt, samtidigt som andra tycker att det är en pina att sitta och lära sig grammatiska termer eller vad prosa är för nåt.

Eftersom det är en stor andel av eleverna som har ett annat modersmål än svenska har man på Manfreds skola valt att lägga svenskundervisningen och svenska som andraspråksundervisningen parallellt.

- Så samtidigt som de andra eleverna har svenska så har vi sva. Sva-eleverna har lika mycket lektionstid som svenskundervisningen och lektionerna ligger samtidigt. Vilket gör att jag har möjlighet att samplanera med den vanliga svenskundervisningen. Vi har en ganska lik årsplanering med svenska och då kan eleverna också diskutera med varandra, även om vi ligger på en lite annan nivå. Om jag ibland känner att det är lite för enkelt för en elev så har jag därför också möjlighet att skicka in den personen till den vanliga svenskundervisningen.

Du vann en klassuppsättning av Upptäck Språket – hur har du tyckt det varit att arbeta med läromedlet?

- Jag har frågat mina elever vad de har tyckt varit bra och övningsboken är det som ligger i topp – att det finns övningar där man faktiskt kan öva på det man läser och lär sig och att det inte bara är jag som pratar eller vi som läser tillsammans i själva textboken, det har ju varit helt otroligt. I övningsboken låter jag dem jobba fritt så länge de gör det de ska. Jag vet att de hjälper varandra lite grann, men jag tror att det är för att det är kul att jobba tillsammans. Jag har även fått dem att ta hem böckerna och jobba i övningsboken hemma. Nu har jag till och med slutat att säga till men jag märker att de gör några sidor om dagen ändå!

- Böckerna är fina och jag märker att eleverna har lättare att koncentrera sig när det inte bara är massa blocktext. De elever som har legat lite svagare i språket har tyckt att den här boken har varit rolig. Jag tror att det har varit en väg in till motivation för dem att lära sig språket. Jag tycker att böckerna ligger på väldigt bra nivå även för de som är på en lite högre nivå.

Vi bad Manfred att ge några tips till andra svenska som andraspråkslärare. Här kommer hans tre tips:

  1. Mycket läsning gör det mycket enklare.
    Jag startar alltid mina lektioner med minst 15 minuter läsning – för att det är superbra att läsa för att lära sig ett nytt språk. Eleverna har alltid en bok i handen. Jag tycker också att det är en skön grej för mig som lärare, för då hinner jag kolla igenom mina anteckningar, mina papper och mina lektionsplaneringar en sista gång innan lektionen väl sätter igång. Då har jag den där kvarten i början av lektionen att samla ihop mina tankar.
  2. Våga gå utanför lektionsplaneringarna.
    Hoppa på det eleverna tycker är roligt. Om det är något som eleverna frågar om som kanske inte är relevant för just det området men ändå passar in i ämnet eller något som man kan koppla till ämnet så tycker jag ändå att man kan lägga lektionstid på det. Jag underplanerar hellre och har diskussioner med eleverna om vad de tycker är spännande. Det lämnar också utrymme för mig att försöka motivera eleverna till att göra de grejerna de tycker är lite tråkigt, typ grammatik, lite roligare.
  3. Samplanera med svenskundervisningen.
    Att ha sva-lektionerna parallellt med vanlig svenskundervisning underlättar verkligen planering för då kan man samplanera med svenskläraren.

Manfred-Brander_vinnare-upptack-spraket.jpg

Läs mer om Upptäck språket här!