Serie

Upptäck språket

Upptäck språket passar elever som passerat nybörjarstadiet och är på väg mot att klara målen i svenska som andraspråk för åk 9. Boken är avsedd för svenska som andraspråk åk 7-9, språkintroduktion och övriga introduktionsprogram på gymnasiet.

series-hero image text series-hero image text

Om serien

Upptäck språket, upplaga 1

Med Upptäck språket får eleverna arbeta språkutvecklande och möta texter genom att först lyssna, sedan tala för att därefter skriva och läsa. Texterna är engagerande och eleverna får också arbeta med inspirerande uppgifter i den tillhörande övningsboken. I slutet av boken får eleverna en grundlig genomgång av olika texttyper samt skrivråd som kan fungera som en uppslagsdel när de läser eller skriver olika typer av texter.

Komponenter i serien

Följande komponenter finns till serien:

ElevbokenUpptackSpraket-merinfo-uppslag-480x400px.jpg

Elevboken innehåller många texter i olika genrer, som t.ex. beskrivande, förklarande och argumenterande. Hörförståelseövningarna innehåller vardagsspråk i dialogform. Varje kapitel inleds med bilder som lockar till samtal och avslutas med en skönlitterär text med anknytning till temat.

Lärarhandledningen

Lärarhandledningen ger förslag på olika sätt att arbeta med texterna, såväl muntligt som skriftligt. Här finns också manus till hörförståelseövningarna liksom repetitionstest till de olika kapitlen.

Övningsboken

Övningsboken innehåller många övningar på ord och fraser samt muntliga och skriftliga övningar. Övningsboken följer textbokens olika teman och varje sida i textboken motsvaras av ett antal övningar.

Kapitel i serien

  • Skolan börjar
  • Må bra
  • Fritiden
  • Skolarbetet
  • Framtiden
  • Kärlek och demokrati
  • Texttyper och genrer

De elever som har legat lite svagare i språket tycker att den här boken är rolig och jag tycker att böckerna ligger på väldigt bra nivå även för de som är på en lite högre nivå.

Manfred Brander, lärare i svenska som andraspråk, Varberg

Digitala komplement

I Övningsmästaren hittar du digital färdighetsträning som eleverna kan använda för att träna mer på bland annat grammatik, ordkunskap, läsförståelse, ordföljd och användbara fraser. Här finns också ljudfiler till bokens texter.

Läs mer om Övningsmästaren

Onlineböcker

Upptäck språkets grundböcker och textsamlingar finns som onlineböcker. Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har inläst ljud som eleverna kan lyssna på. Den innehåller inte interaktiva övningar.

Webbinarium

Författarna Britt Klintenberg och Annette Pedersen berättar om Upptäck språket. Webbinariet är inspelat i november 2020.

Författarna

Britt Klintenbergoch Annette Pedersenär utbildade svenska som andraspråkslärare och specialpedagoger och har mångårig erfarenhet av att arbeta med ungdomar och ämnet svenska som andraspråk. De ser vikten av att arbeta temabaserat med texter som engagerar, och vill även ge eleverna strategier för det egna lärandet.

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga

Missa inte vår artikelserie om läsning!

I serien delar erfarna och inspirerande läromedelsförfattare med sig av sina tankar på temat läsning. Med artiklarna vill vi ge läsinspiration och tips för att stärka läsförmågan hos alla elever, oavsett ålder och förutsättningar.

Läs mer