Upptäck språket, upplaga 1

Nu kommer den efterlängtade tredje delen i Upptäck-serien - Upptäck språket för elever som passerat nybörjarstadiet och är på väg mot att klara kunskapskraven i ämnet Svenska som andraspråk för åk 9.

Dela Upptäck språket, upplaga 1: