Förseningar leveranser

Ett tekniskt fel hos vårt lager har inneburit vissa förseningar av leveranser lagda från och med onsdag 21 september. Felet förväntas vara löst inom kort och vi beklagar eventuella dröjsmål som kan uppstå på grund av detta.

Upptäck språket, upplaga 1

Om serien

Upptäck språket passar elever som passerat nybörjarstadiet och är på väg mot att klara kunskapskraven i ämnet Svenska som andraspråk för åk 9. Boken är avsedd för svenska som andraspråk åk 6-9, språkintroduktion och övriga introduktionsprogram på gymnasiet.

Dela Upptäck språket, upplaga 1: