Upptäck språket, upplaga 1

Om serien

Upptäck språket passar elever som passerat nybörjarstadiet och är på väg mot att klara kunskapskraven i ämnet Svenska som andraspråk för åk 9. Boken är avsedd för svenska som andraspråk åk 6-9, språkintroduktion och övriga introduktionsprogram på gymnasiet.

Dela Upptäck språket, upplaga 1: