Margareta Skog: ”Vad jag än arbetat med har mitt hjärta alltid funnits hos de äldre.”

Under våren kommer den nya boken Gerontologi och geriatrik ut. Boken riktar sig till de som studerar omvårdnad på gymnasiet och vuxenskola. Inför släppet av boken tog vi oss en pratstund med den passionerade författaren bakom boken, Margareta Skog.

Efter att ha spenderat mer än 40 år inom vården har Margareta nu gått i välförtjänt pension. Men även om hon nuförtiden är fullt upptagen med att göra allt det hon inte hunnit med under arbetslivet så är föreläsningar och författandet av läromedel fortfarande en viktig del av hennes liv.

Margareta, berätta om dig själv!

- Jag har arbetat inom vården i mer än 40 år och aldrig ångrat mitt yrkesval. Jag har arbetat som undersköterska, sjuksköterska, vårdutvecklingssamordnare, lärare, rektor, chef och forskare. Jag är också medicine doktor i omvårdnad med inriktning mot demens och har skrivit en rad läroböcker. Vad jag än arbetat med har mitt hjärta alltid funnits hos de äldre.

Boken Gerontologi och geriatrik ger en bild av hur det är att åldras och vilka faktorer som påverkar om det blir en bra eller dålig process. Den utgår ifrån dagens forskning om det normala åldrandet och omvårdnad vid vanliga åkommor hos äldre. Boken behandlar bland annat ämnena att vara anhörig och närstående, äldre och sexualitet, demens, äldres vård- och omsorgsbehov och palliativ vård.

Vilka har varit de största utmaningarna med att skriva boken?

- Att öppna en ny lärobok och därmed möta ett nytt kunskapsområde är som att ge sig ut på en ny resa i kunskapens land, berättar Margareta. En utmaning har varit att kunna förmedla att gerontologi och geriatrik är ett spännande yrkesområde som kräver både kunskap, inlevelse, empati, uppfinningsrikedom och problemlösande förmåga.

Margareta fortsätter:

- För mig är det också viktigt att betona att den äldre alltid är huvudpersonen i vårdsituationen men att vårdpersonalen är nyckelpersonerna för den goda vården. De äldre är experterna på sitt eget åldrande medan personalen är experter på vård och omsorg. Glädjen i att växa i rollen som vårdare genom teoretiska och kliniska kunskaper som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet ska göra arbetet och mötet med den äldre till en spännande och inspirerande utmaning.

Något du har arbetat mycket med i författandet av boken har varit att försöka ge en nyanserad bild av det normala åldrandet.

- Ja, det har varit något av en balansgång att försöka ge en sån rättvis bild som möjligt av vilka problem som uppstår i vardagen när kroppen åldras och sjukdomar tillkommer.

Vilka tror du har störst nytta av din bok?

- Boken är skriven för de som är närmast de äldre i den vardagliga vården och omsorgen. Den åldrande personen vårdas idag inom de flesta specialiteter och boendeformer. Av tidigare erfarenhet vet jag att även närstående har glädje av att läsa mina böcker.

Berätta om boken, dess upplägg och innehåll!

- I boken vill jag utifrån dagens forskning berätta om det normala åldrandet och omvårdnad vid vanliga åkommor hos äldre och samtidigt lyfta fram vad som är specifikt för den äldre människans behov. Kroniska och akuta sjukdomstillstånd kombinerat med åldersförändringar ställer krav på både generell medicinsk kunskap och specialkunskaper i gerontologi, geriatrik och omvårdnad. Det är viktigt att kunna bedöma om det är tecken på normalt åldrande eller är symtom i samband med sjukdom. Boken tar också upp lindrande vård och vård i livets slut och viktiga kulturella aspekter.

Vad vill du att läsaren ska få ut av boken?

- Förhoppningsvis ger boken en bild av hur det är att åldras och vilka faktorer som påverkar om det blir en bra eller dålig process. Min förhoppning är att läsaren återvänder till boken för att få inspiration i möten med äldre personer.

Gerontologi-geriatrik-1_blogg.png

Gerontologi och geriatrik finns som digitalt blädderprov samt att beställa som utvärderingsexemplar.

Beställ ditt utvärderingsexemplar här!