Intervju med Maria Göransson och Pia Kihlman

I år lanserar vi serien New What’s Up för årskurs F-3, en ny och uppdaterad version av What’s Up som är en populär läromedelsserie i engelska. Vi passade på att ställa lite frågor till författarna om innehållet i den nya serien, hur det är att undervisa i engelska idag och vad som krävs av ett undervisningsmaterial för att det ska passa dagens elever.

- Att undervisa i engelska i dag skiljer sig en hel del från när vi började arbeta i skolan, berättar Maria och Pia.

Båda författarna har över 25 års erfarenhet av att arbeta i skolans värld. Maria Göransson är utbildad grundskollärare för årskurs 1-7 i svenska och SO med tillval engelska. För närvarande arbetar hon som speciallärare. Pia Kihlman är utbildad fritidspedagog och undervisar i engelska på lågstadiet. Hon har också arbetat som kurslärare på Stockholms universitet.

- Dagens lågstadieelever har mycket mer erfarenhet av engelska än tidigare, främst genom digitala plattformar och spel. Jag upplever att det idag är större krav på att undervisningen ska vara varierad och systematisk, säger Pia.

Som erfarna lärare och författare vet de att elevernas behov skiljer sig åt i de olika årskurserna och det har de haft i åtanke när de tagit fram New What’s Up.

- Många elever lär sig genom att titta på film. Därför bygger materialet på att man i åk F-2 börjar med att titta på film innan man gör andra saker, berättar Maria.

För årskurs F-2 är mycket av undervisningsmaterialet digitalt. Eleverna får lära känna papegojan Billy som finns med både i filmerna och i böckerna. Billy finns också i form av en gullig och färgglad handdocka som kan vara ett bra pedagogiskt verktyg i undervisningen. Låt Billy locka till samtal och stötta elever som kanske inte vågar prata engelska eller så kan han få en roll som klassens maskot.

- Billy är ett jättebra komplement för de elever som behöver lite extra hjälp när de ska prata engelska, berättar Pia och Maria.

För åk 3 ligger större fokus på tryckt material med en Textbook och Workbook. Men undervisningen skiljer sig även på andra sätt:

- I åk 3 har familjen Parker huvudrollen. Vi får följa familjen i 20 kapitel med elevnära och samtida innehåll, fortsätter Pia.

Maria berättar att New What’s Up anpassats till dagens behov genom att fyllas på med ännu mer innehåll än den äldre versionen:

- Filmerna är mer innehållsrika än tidigare och det finns fler uppgifter i Workbook.

- Uppgifterna i Workbook är mer varierade. Det finns fler spel, lekar och extraövningar. Vi har lagt stor vikt vid hörövningar och illustrationer.

Eftersom elevernas förkunskaper ser olika ut går serien att anpassa utifrån elevernas behov. Bland annat finns hörövningarna på två nivåer som vi kallar vi Standard och Challenge.

- I New What’s Up stöttar vi de elever som behöver stöd men utmanar också de som behöver utmanas, avslutar författarna.

Här kan du se alla våra titlar i serien New What's Up

MicrosoftTeams-image (23).png