Serie

New What´s Up? F-3

Engelska är roligt! Låt dina elever inspireras, utmanas och utveckla sitt språkliga självförtroende tillsammans med papegojan Billy. Materialet innehåller filmer, sånger, texter, övningar och aktiviteter som engagerar, motiverar och lockar till interaktion.

series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text

Om serien

New What´s Up? F-3, upplaga 1

New What’s Up årskurs F-2 innehåller 24 härliga filmer där eleverna lockas till interaktion med den skönsjungande papegojan Billy. Låt dina elever utveckla sitt språkliga självförtroende genom medryckande sånger/ramsor och rörelser.

I årskurs 3 får eleverna lära känna familjen Parker och deras husdjur, papegojan Billy. Här finns texter, övningar och aktiviteter som motiverar eleverna och skapar en lustfylld språkinlärning. Hörövningarna i Workbook 2 och 3 finns på två nivåer.

Komponenter i serien

Följande komponenter finns till serien New What’s Up F-3:

Lärarstöd Digital

Lärarstöd Digital innehåller en digital version av Lärarhandledningen. Här finns allt kopieringsmaterial, ljudfiler och digitala aktiviteter. I årskurserna F-2 finns filmer, sånger och rörelser.

NWUF3-overblick-tabellbilly-1180x480px.jpg

Textbook 3

Varierade texter och färgglada illustrationer.

Workbook

Finns för årskurserna 2 och 3 och bygger på arbetet med filmerna och Textbook 3

Lärarhandledning

Tryckt version med samma innehåll som i Lärarstöd Digital.

Handdockan Billy

Pedagogiskt hjälpmedel för att stötta och bjuda in till samtal.

Textbook 3 onlinebok

Speglar innehållet i den tryckta boken.

Lärarens ljudfiler 3

Mp3-filer för nedladdning. Innehåller inlästa texter och hörövningar.

Lärarstöd Digital

Lärarstöd Digital finns för åk F-2 och 3. Det innehåller en digital version av Lärarhandledningen med allt kopieringsmaterial, ljudfiler, digitala aktiviteter, Textbook för åk 3 samt filmer och sånger för åk F-2. För att arbeta med materialet till årskurserna F, 1 och 2 behövs Lärarstöd Digital F-2.

Lärarstöd Digital F-2

Lärarstöd Digital F-2. innehåller 24 härliga filmer, medryckande sånger/ramsor och rörelser, hela den tryckta lärarhandledningen med lekar och kopieringsunderlag , ljudfiler och hörmanus till hörövningarna i Workbook 2. Hörövningarna finns på två nivåer, Standard och Challenge. Huvudkaraktären i filmerna för åk F-2 är papegojan Billy som bjuder in eleverna till interaktion och sång. I det digitala lärarstödet ingår även digitala aktiviteter som lämpar sig att använda för att introducera nya ord eller som repetition. New What’s Up F-2 har en tydlig progression och det går lika bra att börja med materialet i årskurs F, 1 eller 2.

Årskurs F innehåller sju filmer och sånger. Sångerna finns även som separata musikvideor och som instrumental ljudfil. Filmerna finns i två versioner, med eller utan undertext. Eleverna härmar, sjunger, gör rörelser och repeterar ord tillsammans med Billy. Till filmerna finns digitala aktiviteter, lekar och kopieringsunderlag (ej film 1) med bildstöd.

Årskurs 1 innehåller sju filmer och sånger/ramsor. Sångerna finns även som separata musikvideor och som instrumental ljudfil. Filmerna finns i två versioner, med eller utan undertext Eleverna härmar, sjunger, gör rörelser och repeterar ord tillsammans med Billy. Till filmerna finns digitala aktiviteter, lekar och kopieringsunderlag med bildstöd.

Årskurs 2 innehåller tio filmer och sånger. Sångerna finns även som separata musikvideor och som instrumental ljudfil. Filmerna finns i två versioner, med eller utan undertext Eleverna lyssnar, sjunger, gör rörelser och repeterar ord tillsammans med Billy. Till filmerna finns digitala aktiviteter, kopieringsunderlag, lekar och övriga aktiviteter. Till årskurs två finns också ljudfilerna till hörövningarna i Workbook. Hörövningarna finns i två versioner, Standard och Challenge.

Lärarstöd Digital 3

I lärarstöd Digital ingår allt material för årskurs 3. Här finns hela den tryckta lärarhandledningen med alla kopieringsunderlag, facit, ljudfiler samt hörmanus till hörövningarna i Workbook 3. Hörövningarna finns på två nivåer: Standard och Challenge. Lärarstöd Digital innehåller även Textbook 3 med inlästa texter och orden till Listen and repeat samt digitala aktiviteter som lämpar sig att använda för att introducera nya ord eller som repetition.

Lärarhandledning F-2 och 3

Lärarhandledningen innehåller en tydlig struktur för arbetsgången i respektive årskurs och finns som tryckt version med samma innehåll som i Lärarstöd Digital. Här finns kopieringsunderlag, sångtexter och rörelser från filmerna F-2, lekar, spel samt hörmanus i två versioner till hörövningarna i Workbook.

Textbook 3

Textbook 3 består av 21 kapitel med varierade texttyper och färgglada illustrationer. Eleverna får lära känna familjen Parker och följa med barnen Emma och Tom i olika vardagssituationer. Deras husdjur, papegojan Billy, är också med. Varje kapitel innehåller två uppslag med text, Listen and repeat-övningar samt samtalsövningar. Texten till kapitel 18 är en fristående saga. I slutet av Textbook finns Plus-exercises, uppgifter som är extra utmanande. Textbook 3 finns även som onlinebok.

Workbook 2 och 3

Workbook är tryckta elevböcker. Till varje kapitel finns uppgifter som övar förmågorna - tala, läsa, skriva och lyssna. Hörövningarna är dels en övning där eleverna lyssnar och härmar, dels en längre hörövning som finns i två versioner, Standard och Challenge

Workbook 2 bygger på filmerna i Lärarstöd Digital F-2. I slutet av boken finns repetitionssidor med ord från samtliga kapitel. Workbook 3 bygger på texterna i Textbook 3.

Facit till Workbook finns för nedladdning här på webben samt i Lärarstöd Digital.

Handdockan Billy

Ibland kan det kännas ovant och lite otäckt att prata engelska. Då kan handdockan Billy vara till hjälp. Låt Billy vara en del av undervisningen för att skapa engagemang och glädje hos eleverna samt ett positivt klassrumsklimat där engelskan blir en naturlig del av skolarbetet.

En handdocka är ett bra pedagogiskt hjälpmedel för att bjuda in till språkutvecklande samtal. Att få ta rollen som någon annan skapar trygghet för de elever som tycker att det är jobbigt att prata inför andra eller som känner sig osäkra när de ska uttrycka sig på engelska.

Lärarens ljudfiler 3

Lärarens ljudfiler innehåller nedladdningsbara Mp3-filer till hörövningarna i Workbook, de inlästa texterna till Textbook samt orden till Listen and repeat. Samtliga ljudfiler finns även i Lärarstöd Digital 3.

Digitala komplement

Alva är en kostnadsfri app som kan användas för att lyssna på samtliga texter i Textbook 3. Den kan användas som stöd hemma vid läxläsning tillsammans med den tryckta boken eller i klassrummet om eleverna har tillgång till surfplattor eller smartphones.

Bingel är digital färdighetsträning och bygger på övningar som är kopplade till innehållet i New What’s Up F-3.

Övningsmästaren är kostnadsfritt och fungerar lika bra på dator, surfplatta och mobil. Här finns ljudfiler kopplade till Textbook 3.

Onlineböcker

Textbook 3 finns som onlinebok. Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har inläst ljud.

Läs mer om våra onlineböcker

Målet med undervisningen är att eleverna ska våga använda språket på ett naturligt sätt.

Pia Kihlman, författare

NWUF3-merinfo-fotbollsspelare-1180x480px.jpg

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga

Statsbidrag för inköp av läromedel

Under 2024 kan skolhuvudmän söka statsbidrag för att kunna köpa in förlagsproducerade läroböcker och lärarhandledningar.

Hos Skolverket kan du läsa mer om vilka regler som gäller för bidraget och hur du ansöker.

Läs mer om statsbidraget