”Jag lärde mig snabbt att lektionerna blev bättre ju mindre jag föreläste”

Lärare på yrkeshögskolan är ofta väldigt passionerade till sitt undervisningsämne men saknar inte sällan en formell utbildning i konsten att utbilda. För hur gör man egentligen för att lära ut sin passion? I höstas kom boken Undervisa på yrkeshögskola ut och vi ringde upp författaren Mikael Wirén för att ta reda på hur man gör för att lära andra det man själv kan på sina fem fingrar.

Undervisa på yrkeshögskola – en handbok är en handfast bok som innehåller mängder av användbara metoder, kraftfulla verktyg och exempel på lyckat lärande. I boken får du som läsare ta del av såväl Mikael Wiréns egna erfarenheter som lärare på yrkeshögskolan som aktuella forskningsresultat. Boken vänder sig till både yrkesverksamma lärare och till dem som funderar på att ta steget och börja undervisa.

Mikael har själv lång arbetslivserfarenhet som lärare på yrkeshögskolan men har under de senaste åren främst arbetat med att utbilda YH-lärare.

Hej Mikael, du arbetar som lärare på yrkeshögskolan, vilka ämnen undervisar du i?

- Ja, det stämmer. De senaste åren har det varit mest fokus på att utbilda lärare, men jag försöker hinna med att hålla kurser också. När jag undervisar blir det främst inom agil projektmetodik och projektledning. Jag har även undervisat i examensarbete, studieteknik och gerillamarknadsföring.

Du har skrivit boken Undervisa på yrkeshögskola – en handbok. Varför behövs den?

- Det korta svaret är för att boken fyller ett fram till idag tomt område inom vuxenpedagogik, nämligen praktiska tips på hur man faktiskt gör, på plats i klassrummet.

Det var genom en ren tillfällighet som boken kom till, berättar Mikael. Under pandemin var Mikael lärare på en kurs som handlade om att skapa engagerande lektioner via digitala medier. Efter kursen fick han många positiva reaktioner och flera deltagare, oberoende av varandra, konstaterade att kursen borde ges ut i bokform. Efter lite tankemässigt processande skickade Mikael sitt kursmaterial till en förläggare och det ledde fram till den bok vi idag samtalar om.

Vad hade du själv velat veta innan du klev in i klassrummet som lärare för första gången?

- Första gången jag klev in i ett klassrum som lärare slogs jag av insikten att jag är duktig på mitt ämne och har massor med högskolepoäng i teoretisk pedagogik, men att jag trots det inte hade en aning om hur man omsätter all teori i en faktisk lektion. Efter den lektionen kände jag mig som en total charlatan.

Efter den upplevelsen har Mikael varit på en ständig jakt efter praktiska exempel och tips på hur man når fram till ett lyckat undervisningsresultat. Han har studerat duktiga föreläsare och lärare och läst hyllmeter av forskning inom beteendevetenskap, psykologi och pedagogik för att hitta verklighetsbaserade exempel som han sedan lånat eller kunnat modifiera.

- Genom åren har jag väntat på att den där handboken skulle dyka upp. När den inte gjorde det passade jag på att skriva den bok jag alltid velat ha. Där man som lärare får en mängd tips på hur man kan förbereda, genomföra och landa en lektion eller hel kurs, uppbackade av praktiska exempel som beskriver och förklarar men fortfarande lämnar möjligheter att göra materialet till sitt eget.

Mikael beskriver hur han när han för första gången klev in ett klassrum på en yrkeshögskola hade en bild av att det skulle vara samma sak som att undervisa på gymnasiet. Han tänkte att alla studerande skulle befinna sig på ungefär samma nivå, med ungefär samma bakgrund och med en gemensam kunskapsbas.

- Efter fem minuter hade jag insett att det i klassrummet satt en 50-årig civilingenjör med nästan 30 års arbetslivserfarenhet och ett par 19-åringar som kom direkt från gymnasiet. Spridningen däremellan var stor, det fanns en tidigare klottersanerare, en långtidsarbetslös, undersköterskor och en person med fler än 300 högskolepoäng. Det enda de hade gemensamt var utbildningen de valt. Oj, vad jag fick omarbeta materialet inför nästa lektion.

Upplevelsen ledde till flera insikter:

- Jag lärde mig också, den hårda vägen, att på ett tidigt stadie involvera de studerande i undervisningen och låta dem komma till tals. Jag lärde mig även snabbt att lektionerna blev bättre ju mindre jag föreläste och istället fokuserade på att de studerande skulle arbeta med materialet.

- Där föddes embryot till att använda kursföretagsmodellen, med ett par enormt teoritunga dagar i början, som sedan ligger till grund för ett större praktiskt arbete under resten av kursen, där de studerande inom tydliga ramar får omsätta teori till praktik under handledning av läraren.

Vi avslutar vårt samtal med att Mikael konstatera att:

- Alla de här situationerna hade varit betydligt enklare att hantera om det funnits en bok att gå till och hitta exempel på hur andra lärare löst liknande situationer tidigare.

Och nu äntligen finns det en sådan bok!

Mikaels 3 tips till den som undervisar på yrkeshögskolan

  • Förbered dig minutiöst. Men var beredd på att göra förändringar i stunden.
  • Ha kul! Det smittar av sig på klassen.
  • Var nyfiken och ställ frågor till de studerande. De kommer att känna sig inkluderade.

YH_blogg.jpg

Läs mer om Undervisa på yrkeshögskola här