Upskill och reskill – årets HR-bok 2022

På årets HR-dagar som gick av stapeln i förra veckan utsågs 2022 års HR-bok. Vinnare blev boken Upskill och reskill av Pär Lager. Pär Lager är en av Sveriges främsta experter inom ledarskap, omvärldsanalys och innovativt lärande och arbetar idag som rådgivare, lärare, föreläsare och styrelseledamot. Vi kontaktade Pär för att gratulera honom och prata lite om kompetensutveckling.

Grattis Pär! Vad roligt att Upskill och reskill har blivit vald till årets HR-bok, hur känns det?

- Det känns fantastiskt kul! Särskilt glad är jag över att området kompetensutveckling och lärande lyfts fram av Sveriges HR-elit!

Upskill och reskill – Smart kompetensutveckling för medarbetaren, teamet och organisationen är en bok om kompetensutveckling och beskriver hur man i sitt eget arbete, i sitt team och i hela sin organisation kan lyfta arbetet med det livslånga lärandet. Boken tar sin utgångspunkt i ett växande behov av lärande och kompetensutveckling för att kunna möta dagens snabba förändringstempo.

Vad betyder Upskill och reskill? Varför är det viktigt?

- Halveringstiden av kunskap är idag nere på 5 år. Det vill säga, det vi kan idag är enbart värt 50 procent om fem år. Därför måste vi lära oss mer hela tiden för att utvecklas i våra befintliga yrkesroller – upskill. Men det räcker inte. Många arbetsuppgifter och yrkesroller kommer helt försvinna i framtiden och då måste vi lära oss helt nya kompetenser för att gå in i helt nya yrkesroller – reskill.

Pärs tips för att göra lärande och kompetensutveckling till en del av vardagen!

  1. Tänd en fyr som tydligt visar åt vilket håll organisationen ska gå – så att alla vet åt vilket håll man ska utvecklas.
  2. Gör en behovsanalys på både organisations-, team- och individnivå: Vad ska vi lära oss?
  3. Stärk organisationens ”learning mindset” genom att bland annat uppmana alla att reflektera över hur man bäst lär sig nya saker.
  4. Skapa vanor för lärandet, så att det sker varje dag.

Årets HR-bok är en utmärkelse från Sveriges HR Förening som belönar den bok som gett ett extraordinärt stöd till de som arbetar med människors utveckling på arbetsplatser. Priset har delats ut sedan 1982 och böckerna bedöms av en bokjury efter kriterierna aktualitet, angelägenhet och användbarhet. Författaren, eller författarna, behöver vara verksamma i Sverige och boken som utses ska vara utgiven i första upplagan under 2021/2022.

Stort grattis Pär, önskar alla på Sanoma Utbildning!

Här kan du läsa mer om Upskill och reskill