”Vi brinner för professionen försäljning”

Försäljning – metoder, modeller och säljteknik, den första heltäckande boken om försäljning på svenska, släpptes i våras. Författarna bakom, Roberto Picornell och Anders Torelm, har båda en lång och gedigen erfarenhet av yrket. Vi tog oss ett samtal med Roberto och Anders för att ta reda på mer om författarduon och om deras nya bok.

- Vi brinner för professionen försäljning – och vill lyfta yrkets status på marknaden och öka förståelsen för rollen som säljare, en kvalificerad yrkesprofession som kräver hög kompetens med fokus på kund och affärsmässighet, säger Anders Torelm.

Författarna har en gedigen meritlista bakom sig. Roberto Picornell är marknadsekonom, säljare, affärskonsult och lärare på bland annat IHM Business School och FEI, Företagsekonomiska Institutet. Anders Torelm har fyrtio års erfarenhet från försäljning, har nominerats till Sveriges bästa säljare och har tidigare skrivit två böcker inom ämnet. Men det var först för några år sen som de träffades för första gången.

- Vi träffades för tre år sedan vid en affärslunch och började genast diskutera modern försäljning och dess villkor i Sverige idag, säger Roberto Picornell.

Efter den lunchen började en vänskap gro mellan Roberto och Anders och ganska snart även idén till en lärobok om försäljning.

- Vi har sedan dess arbetat intensivt med att inhämta kunskap, utveckla nya förklarande modeller samt få ihop hela försäljningsområdet i en bok.

Boken Försäljning behandlar säljyrket på ett tydligt och begripligt sätt och ger en överblick över hela försäljningsområdet, från historiska exempel till de senaste utvecklingsområdena.

- Inom ämnet försäljning finns sedan tidigare ett flertal böcker. Vissa bygger på att lyckosamma personer berättar sin historia om hur de har blivit framgångsrika. Andra böcker beskriver en metod som baseras på att någon paketerat vissa handlingssätt. Sådana säljmetoder har ofta visat sig bilda en bra grund för ett strukturerat och metodiskt säljarbete. Både erfarenheter och säljmetoder har dock kommit till i en viss kontext och säljsituation. Utmaningen är att förstå i vilka situationer en specifik erfarenhet eller metod är tillämplig, säger Anders.

Författarna påpekar även att behovet av att uppdatera både kunskaper och metoder är stort.

- Handel och försäljning genomgår dramatiska förändringar på grund av globalisering och digitalisering. Behovet av uppdaterade kunskaper och metoder är därför stort, säger Roberto.

Syftet med boken är att främja utveckling av professionella och kompetenta säljare till det svenska näringslivet samt att öka kunskapen om professionell försäljning genom att presentera metoder, modeller och säljtekniker med hög evidens.

- Med basen i såväl forskning som praktisk erfarenhet introducerar boken ett nytt ramverk för en professionell och situationsanpassad försäljning. Boken beskriver etablerade metoder och säljtekniker men också en ny ”metamodell” META-situationsanpassad försäljning, säger Roberto.

Författarna menar att nya säljare snabbare kan komma till en grundläggande yrkesskicklighet genom att använda etablerade metoder och säljtekniker.

- Vår erfarenhet visar att användning av säljmetoder samt ett strukturerat säljarbete skapar goda säljresultat och nöjda kunder, säger Anders.

Med boken hoppas de även kunna hjälpa till att lyfta statusen för yrket.

- Vi vill lyfta yrkets status på marknaden och öka förståelsen för rollen som säljare, en kvalificerad yrkesprofession som kräver hög kompetens med fokus på kund och affärsmässighet, säger författarna unisont!


Är du nyfiken på och intresserad av affärer? Arbetar du med eller undervisar inom försäljning? Vill du lära dig både klassiska och nya metoder och säljtekniker? Försäljning – metoder, modeller och praktik fungerar som kurslitteratur inom alla former av säljutbildning samt vid vidareutbildning av yrkesverksamma säljare.

Läs mer om Försäljning – metoder, modeller och säljteknik här!