”Matte Direkt är ett heltäckande läromedel som är lätt att individualisera”

Matte Direkt-serien är ett av Sveriges mest använda läromedel i matematik – och nu finns serien även för mellanstadiet. Läs vad Sofia Arnfeldt, matematiklärare från Uppsala, säger om läromedlet och ta del av hennes lektionstips!

Sofia Arnfeldt är mellanstadielärare i matematik på Skuttunge skola i Uppsala. Hon har varit lärare i 11 år och älskar känslan när eleverna lär sig något helt nytt som de tidigare har tyckt verkat omöjligt.

Hej Sofia, varför ville du bli mattelärare?

- Jag har alltid tyckt att matte är ett roligt ämne, ända sen jag själv gick i skolan. När jag sedan bestämde mig för att bli lärare så var det en självklarhet att ett av ämnena skulle vara just matte.

Vad tycker du är extra roligt med att vara just mattelärare?

- Jag tycker att det är en härlig känsla när eleverna lär sig något helt nytt, något som bara några dagar innan hade sett ut som en omöjlighet och så plötsligt klarar de det! Elever som tycker matte är svårt och tråkigt ger mig den största belöningen när de börjar tycka att matte är lite kul och när de börjar känna självförtroende i att de faktiskt kan.

Sofia och hennes kollegor på Skuttunge skola använder Matte Direkt som läromedel i matematikundervisningen. Hon berättar att de tidigare använt ett annat läromedel men att de ville byta läromedel av flera olika anledningar.

- Eftersom högstadieskolan som de flesta av våra elever byter till när de börjar 6:an använder Matte Direkt fastnade vi för det. Dessutom gillade vi upplägget med blå och röda sidor vilket gör att alla kan ha samma bok men på olika nivå.

Hur skulle du beskriva läromedlet?

- Matte Direkt är ett heltäckande läromedel som är lätt att individualisera med de blå, röda och svarta sidorna. De gröna sidorna är på lagom nivå och jag gillar att det redan tidigt i kapitlet kommer textuppgifter och enklare problemlösningar.

Hur använder du Matte Direkt i din undervisning?

- Jag startar alltid upp lektionen med en genomgång. Där kan det variera, ibland är eleverna aktiva med mini whiteboards och ibland är det vanlig handuppräckning. I början av ett kapitel arbetar vi med de gröna sidorna. Där får eleverna bara jobba ett visst antal sidor och sedan rätta. Finns det tid kvar får de fördjupnings- eller repetitionsuppgifter kopplade till samma innehåll som de gröna sidorna.

För Sofia är det viktigt att hålla ihop klassen så att hon kan försäkra sig om att de lär och tränar på den metod som är syftet med bokens uppslag och lektionsupplägget.

- När de gröna sidorna är slut har vi en diagnos. Ibland använder jag den i boken och ibland alternativdiagnosen. Den rättar jag sen skyndsamt. Har eleven visat på diagnosen att hen behärskar innehållet bra får eleven gå direkt till de röda sidorna. Annars väljer jag ut några sidor på blå som repetition. När eleverna räknar röda eller blå sidor får de räkna på i egen takt. Fast även här börjar varje lektion med någon gemensam övning, det kan vara en genomgång, att eleverna ska arbeta ihop med några problem eller liknande.

Om mattelektionerna blir väldigt långa brukar Sofia avsluta lektionerna med något spel eller en lek som är kopplat till lektionsinnehållet eller övar multiplikation. Det ger lite variation och ny energi till klassen.

Sofias tips till lärare som arbetar med Matte Direkt

  1. Håll ihop klassen när ni räknar de gröna sidorna för att säkerställa att alla räknar på det sätt som är tanken.
  2. Lägg mycket tid på problemlösningsuppgifter.
  3. Använd boken "skriva" till de elever som tycker det är svårt att skriva i räknehäfte.
  4. Varva mellan diagnoserna i boken och alternativdiagnoserna för att variera arbetssättet för eleverna.
  5. Gör gärna samma "aktivitet" flera gånger för att eleverna ska känna sig säkra på hur man gör men variera siffor/tal osv.

Matte-direkt_blogg.jpg

Läs mer om Matte Direkt 4–6 här!