Förseningar leveranser

Ett tekniskt fel hos vårt lager har inneburit vissa förseningar av leveranser lagda från och med onsdag 21 september. Felet förväntas vara löst inom kort och vi beklagar eventuella dröjsmål som kan uppstå på grund av detta.

Matte Direkt 4-6, upplaga 1

Om serien

Matte Direkt 4-6 är en ny del i vår etablerade matematikserie Matte Direkt, enligt Lgr22. Serien sträcker sig från Fk – åk 9. Matte Direkt 4-6 kännetecknas av en tydlig struktur och layout. Varje kapitel inleds med en engagerande ingressbild med diskussionsfrågor, begrepp och kapitlets målsättningar.

Läromedlet har pedagogiskt utformade genomgångsrutor anpassade efter de välkända kurserna grön grundkurs, blå och rödkurs. Varje kapitel innehåller även svarta sidor för de elever som behöver extra stor utmaning

Dela Matte Direkt 4-6, upplaga 1: