Serie

Matte Direkt 4-6

Elever lär på olika sätt, en del behöver stöttning och andra behöver utmaningar. Med Matte Direkt 4-6 får alla elever goda förutsättningar att utvecklas i matematik.

series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text

Om serien

Matte Direkt 4-6, upplaga 1

Matte Direkt-serien är ett av Sveriges mest använda matematikläromedel. Den sträcker sig från fk till åk 9 och följer Lgr22. Läromedlets struktur är tydlig och flexibel och ger eleverna möjlighet att arbeta utifrån sin nivå.

I Matte Direkt 4-6 möter eleverna parallella kurser på olika nivåer, problemlösning, programmering med matematiskt innehåll samt rejäla utmaningar på Svarta sidorna.

Grundbok

Två böcker per årskurs där varje bok har

 • parallella kurser på olika nivåer
 • svarta sidor med rejäla utmaningar
 • problemlösning
 • programmering med matematiskt innehåll

Matte Direkt Grundbok består av fyra kapitel. Varje kapitel följer samma tydliga struktur, med grön, blå och röd kurs samt avslutande svarta sidor.

Eleverna börjar med den gröna grundkursen och gör därefter diagnosen. Efter diagnosen går eleverna sedan vidare och arbetar med den blå eller röda kursen. Den blå kursen behandlar samma innehåll som den gröna, men med något långsammare progression och ofta med mer bildstöd. Det går bra att låta elever arbeta med den blå kursen från början. Den röda kursen breddar och fördjupar kapitlets innehåll.

De olika kurserna gör det möjligt att hålla klassen samlad kring samma matematiska innehåll, samtidigt som eleverna arbetar med uppgifter på en nivå som möter deras behov.

I varje bok finns dessutom ett repetitionskapitel samt en verktygslåda som sammanfattar de begrepp och metoder som eleverna möter i boken.

MatteDirekt4-6-merinfo-tabell-11800x480px.jpg

Skriva-bok

I Skriva-boken räknar och skriver eleverna direkt i boken.

Matte Direkt Skriva vänder sig till elever som arbetar med grön och blå kurs, och som behöver kunna räkna och skriva direkt i boken. Skriva-boken har också ett repetitionskapitel samt en verktygslåda. Den gröna och blå kursen samt repetitionskapitlet är parallella med grundboken, och för att underlätta kommunikationen så har uppgifterna samma numrering i båda böckerna. Det innebär att samma facit kan användas till båda böckerna.

Arbetsblad, prov och aktiviteter

Här finns kopieringsunderlag bestående av arbetsblad, aktiviteter, diagnoser, prov, bedömningsunderlag och elevutvärderingar.

I lärarguiden finns hänvisningar till Arbetsbladen som visar vilken nivå de hör till. För att befästa matematiska begrepp och uppmuntra till samtal och samarbete finns det Aktiviteter kopplade till varje kapitel. I lärarguiden finns hänvisningar till när det passar att göra en viss aktivitet. Efter varje kapitel finns det möjlighet för dig att utvärdera hur väl eleverna tillgodogjort sig undervisningen. Det finns också både skriftliga och muntliga prov. Materialet säljs som nedladdningsbara pdf:er. Den här produkten ger dig allt du behöver och hjälper dig att spara tid.

Arbetsblad, prov och aktiviteter innehåller:

 • arbetsblad
 • aktiviteter
 • alternativdiagnos
 • E-prov
 • kapitelprov med bedömningsmatris
 • muntligt prov med bedömningsmatris
 • utvärdering

Proven är fantastiska och det är så skönt att nivån redan är bedömd. Det frigör tid till mig, tid jag behöver för att undervisa.

Karin Carlström, förstelärare i matematik, Mönsterås

Lärarguide

I lärarguiden finns didaktiska kommentarer, pedagogiska tips och inspiration till din undervisning.

Nya lärarguider ges ut 2024/2025

Matte Direkt 5A Lärarguide kommer i augusti 2024.

Matte Direkt 5B Lärarguide kommer i januari 2025.

Digitala komplement

Till den här serien finns digital färdighetsträning i Bingel som motiverar och engagerar eleverna. Bingel är en digital övärld med öar där eleverna kan färdighetsträna. Alla kapitel är kopplade till kapitlen i våra basläromedel och följer samma progression. På så sätt känner eleverna igen sig och tränar på samma moment som i de tryckta böckerna. Med kombinationen bok + Bingel får eleverna dra nytta av fördelarna som finns i böckernas värld och i digital teknik.

Läs mer om Bingel

Med appen Alva kan du skanna bokens sidor och få tillgång till digitalt material så som filmer, sånger och uppläst tal direkt till din smartphone eller surfplatta. Alva kan användas i klassrummet om eleverna har tillgång till smartphones eller surfplattor, men den kan också användas hemma tillsammans med den tryckta boken som stöd för läxläsning eller färdighetsträning.

Läs mer om appen Alva

Matte Direkt i matteappen Magma

Från höstterminen 2024 hittar du Matte Direkt 4-6 i matteappen Magma!

Nu blir det möjligt för dig som är eller blir användare av Magma att ta del av diagnoser (Vad kan du nu?), problemlösning, repetitionssidor och arbetsblad från Matte Direkt-serien.

Ett enkelt och roligt sätt att arbeta blended - tryckt bok och digitalt komplement.

Läs mer om Magma

Lärarstöd+

Ett digitalt presentations- och undervisningsstöd till Matte Direkt!

Lärarstöd+ är en ny digital produkt för lärare som innehåller verktyg som gör undervisningen i klassrummet smidig och pedagogisk.

Lärarstöd+ utkommer HT -24 för Matte Direkt åk 4 och 6 men du kan redan nu testa en interaktiv demoversion.

Läs mer om Lärarstöd+

Matte Direkt Klasspaket och lärarpaket

Vi vill att fler ska få chansen att testa Lärarstöd+ och uppleva en smidigare undervisning.

Därför kan du nu köpa klasspaket av Matte Direkt 6A eller 6B. Paketen innehåller 20 elevböcker, en tryckt lärarguide och en skollicens av Matte Direkt 6 Lärarstöd+.

Vi erbjuder även lärarpaket som består av en lärarguide och en skollicens av Matte Direkt 6 Lärarstöd+.

Läs mer om de olika paketen längre ner på sidan.

Onlineböcker

Matte Direkt 4-6 Onlinebok är en digital kopia av den tryckta grundboken med inläst ljud. Onlineboken går att använda både på dator och surfplatta med internetuppkoppling, men den fungerar bäst på dator. Onlineboken innehåller inga interaktiva övningar.

Läs mer om våra onlineböcker

Författarna

Synnöve Carlsson är ämneslärare i matematik, lärarutbildare vid Uppsala universitet och erfaren läromedelsförfattare. Lärkanpristagare år 2019.

Pernilla Falck är Ma/NO-lärare åk 1-7, lärarutbildare vid Uppsala universitet och erfaren läromedelsförfattare.

Film om Matte Direkt 4-6

I filmen får du veta mer om hur Matte Direkt-serien är uppbyggd och vilka komponenter som ingår i serien.

Författaren Synnöve Carlsson berättar om serien

Synnöve Carlsson, en av författarna till Matte Direkt 4-6, berättar om serien.

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga

Statsbidrag för inköp av läromedel

Under 2024 kan skolhuvudmän söka statsbidrag för att kunna köpa in förlagsproducerade läroböcker och lärarhandledningar.

Hos Skolverket kan du läsa mer om vilka regler som gäller för bidraget och hur du ansöker.

Läs mer om statsbidraget

Produkter i serien

Årskurs 4

Årskurs 5

Årskurs 6