Matte Direkt 4-6, upplaga 1

Matte Direkt 4-6 är en ny del i vår etablerade matematikserie Matte Direkt. Serien sträcker sig från Fk – åk 9. Matte Direkt 4-6 kännetecknas av en tydlig struktur och layout. Varje kapitel inleds med en engagerande ingressbild med diskussionsfrågor, begrepp och kapitlets målsättningar. Läromedlet har pedagogiskt utformade genomgångsrutor anpassade efter de välkända kurserna grundkurs, blå och röd. Varje kapitel innehåller även en svart kurs för de elever som behöver extra stor utmaning.

Matte Direkt 4-6 har även specifika uppgifter i varje kapitel där eleverna får arbeta mer med problemlösning, begrepp, resonemang och kommunikation. I samtliga årskurser finns programmering med matematiskt innehåll utifrån en tydlig progression. Serien består av två terminsböcker per läsår. Till varje terminsbok finns det en lärarguide med metodiska och didaktiska råd, en APA (arbetsblad, prov och aktiviteter), facit, en läxbok och ett träningshäfte.

Dela Matte Direkt 4-6, upplaga 1:

Matte Direkt 4-6, upplaga 1 årskurs 6 (1 produkter)