Matte Direkt 4-6, upplaga 1

Om serien

Matte Direkt 4-6 är en ny del i vår etablerade matematikserie Matte Direkt, enligt Lgr22. Serien sträcker sig från Fk – åk 9. Matte Direkt 4-6 kännetecknas av en tydlig struktur och layout. Varje kapitel inleds med en engagerande ingressbild med diskussionsfrågor, begrepp och kapitlets målsättningar.

Läromedlet har pedagogiskt utformade genomgångsrutor anpassade efter de välkända kurserna grön grundkurs, blå och rödkurs. Varje kapitel innehåller även svarta sidor för de elever som behöver extra stor utmaning

Dela Matte Direkt 4-6, upplaga 1: