Lärarnas bästa tips för en lyckad skolstart

Äntligen dags för höstterminen! Nu står ett nytt läsår för dörren och det är dags att välkomna klassen tillbaka efter sommarlovet. För att göra skolstarten så smidigt som möjligt har vi tagit hjälp av er lärare för att sammanställa en lista med tips på hur man skapar en lyckad skolstart – både för dig som lärare och för eleverna.

Oavsett om det är en helt ny klass eller redan bekanta elever som du välkomnar till ditt klassrum efter sommaren så kan en lyckad skolstart verkligen sätta tonen för terminen. Ibland kan några tips från en erfaren kollega underlätta planeringen. Därför har vi frågat några erfarna lärare om deras bästa tips för en lyckad skolstart.

Sarah Lönn, mellanstadielärare på Lilla Alby skola i Sundbyberg, trycker i sina tips på vikten av att lägga tid på att lära känna eleverna och att låta dem lära känna dig.

Låt eleverna lära känna dig

Planera in en tydlig och rolig aktivitet där eleverna får lära känna dig, både som lärare och som privatperson.

Lär dig namnen

Jobba aktivt med att lära dig elevernas namn så fort som möjligt. Då känner eleverna sig direkt mer sedda. Det är också viktigt att se till att du kan uttala alla namn korrekt, kolla med eleven så det inte blir fel.

Visa uppskattning

Sträva efter att visa uppskattning för varje elev. Det handlar inte om att bli kompis med eleverna, men du måste se det som varje individ är bra på och uppmärksamma dem på det.

Michelle Parasiris är mellanstadielärare på Ulvsättraskolan i Järfälla. Hennes tre tips inför skolstarten kan sammanfattas i organisering, planering och lek.

Organisering

Organisera klassrummet för att göra det inbjudande för eleverna. Det blir också lättare att hålla ordning under året om allt har sin plats redan från terminsstarten.

Lek

Planera in många roliga lekar och aktiviteter under de första veckorna för att skapa bra relationer mellan dig och eleverna och dem emellan.

Planering

Gör en gedigen terminsplanering för terminens alla veckor. En bra och välplanerad terminsplanering är något som du kommer kunna luta dig mot senare under terminen när tiden kanske inte riktigt räcker till eller energin tryter.

Tess Silvan är lågstadielärare på Björkhöjdsskolan i Borås och hennes ledord för en bra skolstart är trygghet, motivation och glädje. Genom att skapa trygghet i klassrummet kan du också skapa motivation och glädje i klassrummet.

Trygghet

Se till att eleverna vet vad som förväntas av dem i klassrummet, men också vad de kan förvänta sig av dig som pedagog.

Motivation

Motivera eleverna och få dem att se fram emot allt kul ni ska göra tillsammans och lära er under läsåret.

Glädje

Lär känna varandra varje termin och ha roligt!