Intervju med Katarina Pettersson om Robin, Lärarstöd Digital och Bingel

-Jag förstår inte hur jag kunde klara mig utan

Det är Lärarstöd Digital till serien Robin som Katarina Pettersson, förstelärare på Malmaskolan i Flen, pratar om. Hon har en åk 3 i år och de har valt att jobba med Robinböckerna, ett basläromedel i svenska för F–3.

Intervju med Katarina Pettersson om Robin, Lärarstöd Digital och Bingel. Publicerad 23 februari 2021.

- Jag tycker att själva berättelsen fångar barnen. De tycker att den är spännande och vill gärna läsa i förväg i Robinböckerna och det är ju ett gott betyg. Att det är en robot det handlar om gör det extra spännande.

En annan sak som Katarina tycker är mycket bra är att böckerna finns i tre versioner med olika textmängd.

- Alla kan hänga med, men på sin nivå. På det viset blir det en differentierad undervisning. Bilderna gör så att barnen blir intresserade och bilderna hjälper också barnen att förstå sammanhang och den röda tråden, menar hon.

Gediget lärarmaterial

Förutom elevböcker finns det ett gediget lärarmaterial till serien, både i tryckt och digital form. Katarina har valt att arbeta med Lärarstöd Digital. Hur använder du det digitala lärarstödet?

- Jag använder det digitala stödet varje vecka, berättar Katarina. Det hjälper mig i undervisningen. Dels använder jag det hemma när jag planerar, så slipper jag släpa den tunga lärarhandledningen, dels i klassrummet. Allt blir så mycket lättare när jag kan visa på tavlan, genom projektorn, vad det är vi ska jobba med och modellera tillsammans med och för barnen.

Hjälper flerspråkiga elever

Hur skulle du beskriva en Robinlektion?

- Varje måndag har vi klassen indelad i tre grupper: en i svenska, en i matte och en slöjdgrupp. Vi har delat in dem språkmässigt, vi har många elever som talar arabiska. Vi går igenom läsläxan med hjälp av bildpromenaden och de verkligen älskar det! Vi går även igenom orden och uttrycken, berättar Katarina.

- Genom att först förutspå vad det är som händer på bilderna får alla talutrymme och vi tränar på att prata med hela meningar. Även de barn som är helt nyanlända kan säga en enkel mening om vad som händer på bilden. Med den gruppen som kan mycket svenska kan vi prata om bilderna med mer komplicerade ord och meningsbyggnader, fortsätter hon. Jag använder det digitala stödet på varje lektion i svenska när vi arbetar med Robin. Jag förstår inte hur jag kunde klara mig utan ett stöd förut? Det blir så mycket enklare när jag ska förklara lektionen, eller när vi arbetar tillsammans.

- Häromdagen använde jag stödet till att arbeta i arbetsboken. Vi skulle undersöka om text och bild kunde samspela. Så enkelt det var att undervisa med hjälp av det digitala stödet! Vi kunde gemensamt läsa och stryka under, och eleverna kunde se mycket tydligt på tavlan vad de skulle stryka under. Roligt med den sidan var också att det blev en lektion i argumentation. Vi tyckte inte alltid samma sak och de argumenterade så fint om varför.

Varierat lärande med Bingel

Katarina tycker att arbetsboken och Bingel kompletterar varandra. På vilket sätt använder ni Bingel?

- Vi använder Bingel ofta. Ibland har vi lektioner där vi binglar både svenska och matematik. Ibland binglar eleverna efter att de har arbetat i arbetsboken. De får bingla hemma och en del barn gör det. Jag tror att det kännas som en avkoppling och ett annat lärande än att bara skriva för hand. Jag ser att de tycker det är roligt och de utvecklas. Det är också bra för de elever som tycker att det är jobbigt att skriva. De lär sig men behöver inte skriva så mycket. Som lärare tycker jag särskilt om delarna med ordkunskap och läsförståelse. Det är också bra att jag kan följa hur det har gått för eleverna på de olika övningarna.

Kom igång med Lärarstöd Digital och Bingel

Ditt bingelkonto måste vara knutet till en skola. Det är du som lärare som beställer skolans bingelkonto och skapar konton åt eleverna. Tips! Glöm inte att först kolla om det redan finns en kommunlicens för Bingel.

Har du andra frågor och funderingar kring den digitala lärplattformen Bingel eller om våra andra digitala läromedel? Kontakta vår kundservice så hjälper de dig på traven! Vi erbjuder även rådgivning om digitala läromedel i skolan. Du kan enkelt kontakta oss här!