Robinböckerna är ett nytt fräscht och modernt basläromedel F-3, med såväl omfattande lärarstöd, läseböcker och arbetsbok som digital färdighetsträning i Bingel. Läseböckerna för varje årskurs finns på tre nivåer, så att alla elever får möjlighet att utveckla sin läsning efter egen förmåga.

Dela Robinböckerna, upplaga 1: