Prio Matematik 7-9 – ett samlat läromedel i matematik för elever på olika nivåer

Prio Matematik 7-9 är ett unikt läromedel som innehåller hela högstadiets matematik samlad i en bok. Det unika består i att läromedlet erbjuder uppgifter och övningar på tre olika nivåer, från grundläggande - ända upp till A-nivå. Men hur kan nya stadieboken Prio Matematik 7-9 användas för att ge alla elever de förutsättningar som krävs för att klara de olika kunskapsmålen? Vi bad matematikredaktionen att berätta mer!

Varför har ni tagit fram Prio Matematik 7-9?

I flera år har vi fått frågan om vi har ett läromedel med hela högstadiets matematik samlad i en bok med uppgifter som inte bara låter eleverna träna på en grundläggande nivå.

Frågan har bland annat kommit från lärare som arbetar med nyanlända elever, där eleverna önskar betyg i högstadiets matematik och har förmågan att visa kunskaper på högre nivå än E.

Idag finns det ett flertal läromedel på marknaden som innehåller högstadiets matematik samlad i en bok, men dessa läromedel har endast uppgifter på grundläggande nivå. Prio Matematik 7-9 är därför unik i sitt upplägg med uppgifter som tränar kunskaper ända upp till en A-nivå.

Eftersom målgruppen för läromedlet är bred så vill vi i boken möta elever med olika behov. Här finns ledtrådar till uppgifterna t.ex. för att stötta eleverna språkligt. Andra ledtrådar hjälper eleverna att komma igång med en uppgift och här finns även ledtrådar som förebygger vanliga missuppfattningar.

Prio-Matematik-7-9_uppslag_blogg.jpg

Slutligen, vem vänder sig läromedlet till?

Många! Målgruppen är bred, men läromedlet är främst tänkt för gymnasiets introduktionsprogram, på grundläggande vuxenutbildning, för nyanlända elever i grundskolan eller elever i senare delen av grundskolan i behov av repetition. Den kan även användas som stadiebok för lärare som använder mycket eget material, men ändå vill ha en bok med övningsuppgifter på allt centralt innehåll i högstadiets matematik.

Heltäckande, stödjande och utmanande.

Författarna till Prio Matematik 7-9

Pio-Matematik-forfattare-bild.jpg

En snabbkurs genom högstadiets matematik.

Författarna till Prio Matematik 7-9

Kort om författarna:

Katarina Cederqvist arbetar som matematiklärare på Stöpenskolan i Skövde och har bl.a. varit handledare inom matematiklyftet.

Patrik Gustafsson arbetar som skolutvecklare i Västerås stad och är doktorand på Mälardalens högskola.

Stefan Larsson arbetar som lärare på Grimstaskolan i Stockholm och är förstelärare i matematik.

Läs mer om Prio Matematik 7-9 här!