Träna inför nationella proven i Bingel

Hur förbereder du dig och dina elever inför nationella proven till våren? Visste du att du kan använda och ta stöd av Bingel? Med Bingel får eleverna repetera och träna, vilket stärker självförtroendet inför nationella proven. Vi delar med oss av tips till dig som undervisar på låg- och mellanstadiet!

Många elever tycker att det kan vara pirrigt med nationella prov. Om vi stöttar dem i tid så kan vi ge dem bättre förutsättningar för att inte behöva känna så. Genom att repetera och träna på kommande moment friskar vi upp deras minne och kan stärka deras självförtroende.

Säkert finns många frågor som dyker upp hos dig när du ska börja planera för nationella proven. Vi har försökt samla några av dessa nedan.

När är nationella proven?

All information om provtillfällena i de olika årskurserna hittar du hos Skolverket.

Vad handlar proven om?

Proven i årskurs 3 ramas in av en berättelse om två barn Nova och Troj, som är med om olika äventyr. Berättelsens syfte är att leda in eleven i kommande uppgifter och avdramatisera provsituationen. Denna berättelse återfinns också i nationella proven i matematik. Läs mer om detta på skolverket.

Hur kan jag få stöd av Bingel inför nationella proven?

För att hjälpa dig och dina elever inför nationella proven har vi flera övningar i den digitala övärlden Bingel. Övningar i matematik för åk 3 och åk 6, och i engelska och svenska för åk 6 har varit en succé sedan tidigare. Nu finns det även övningar i svenska för åk 3!

Som lärare kan du tilldela uppgifter till enskilda elever, en grupp eller en hel klass. I resultatvyn kan du sedan se hur det har gått för eleverna. Med den insikten kan du därefter tilldela extrauppgifter just efter elevernas enskilda behov.

Träna med Bingel inför nationella proven åk 3
Övningarna hittar du enkelt på respektive ö i Bingel.

Vad får eleverna träna på i Bingel inför nationella proven i matematik i åk 3?

För att underlätta för dina elever har vi i Bingel tagit fram övningar inom aktuella delområden:

 • Positionssystemet,
 • De fyra räknesätten,
 • Bråk,
 • Algebra,
 • Geometri,
 • Sannolikhet och statistik.

Vad får eleverna träna på i Bingel inför nationella proven i svenska i åk 3?

Övningarna baseras på tre berättande texter och tre beskrivande texter. Eleverna behöver ha tillgång till texterna för att kunna göra övningarna. Texterna hittar ni på startsidan i Bingel under Lärarstöd. Klicka på texterna för att ladda ned och dela ut eller maila till era elever.

Bingelövningarna består av övningar där eleven ska träna på:

 • Hitta svar och ledtrådar i texten,
 • Stava och skriva,
 • Förklara ord och uttryck.

Vad får eleverna träna på i Bingel inför nationella provet i svenska åk 6?

I Bingel får eleverna bland annat träna på den muntliga delen som kommer ingå i nationella provet i svenska. För att förbereda dem på bästa sätt finns i Bingelövningar där de får:

 • samtala om bilder och korta texter,
 • diskutera och redogöra på olika sätt (återberätta, beskriva och instruera).

Exempel på uppgifter i svenska åk 6 i Bingel

I uppgifterna som tillhör ”samtala om bilder” ska eleverna arbeta i par eller i en mindre grupp. De ska använda bilden som finns i uppgiften för att berätta, lyssna, förklara, ställa frågor, ge exempel, tycka till, förslå och jämföra. Eleverna har också färdiga frågor under bilderna som de kan använda och ta hjälp av. Eleverna tränar på att upprätthålla ett samtal, föra samtal framåt, hålla sig till ämnet, framföra egna tankar, anpassa och varierar sitt språk samt använda språkliga strategier.

I delområdet ”Redogörelse och beskriva” får eleven beskriva en plats som är speciell för den. Det kan vara en plats inomhus eller utomhus, nära eller långt bort. Här får eleven hjälp med de olika stegen med att planera sin presentation, träna och genomföra. Eleverna tränar på att hålla sig till ämnet, redogöra något med inledning, innehåll och avslut, använda sitt språk med anpassning till syfte och mottagare.

Vilken typ av uppgifter i Bingel får eleverna träna på inför nationella provet i engelska åk 6?

De engelska övningarna i Bingel är uppdelade i följande moment:

 • speaking,
 • writing,
 • reading,
 • listening.

Områdena Reading comprehension, Listening comprehension och Writing kommer bli klara till årsskiftet.

Exempel på uppgifter i engelska åk 6 i Bingel

Speaking som finns i Bingel ingår nu Conversations 1 och 2 som handlar om att tala utifrån en bild på engelska. Här ska eleverna arbeta i par och berätta vad de ser i bilden på engelska. De ska ställa frågor till varandra om bilden och till hjälp har de sju stycken frågeord som de kan använda sig av. Eleverna tränar på att uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar på engelska samt att använda sig av språkliga strategier för att förbättra interaktionen.

Träna engelska inför nationella proven i Bingel

Vad i Bingel får eleverna träna på inför nationella provet i matematik åk 6?

 • Positionssystemet – heltal,
 • Positionssystemet – decimaltal,
 • De fyra räknesätten,
 • Bråk,
 • Procent,
 • Algebra,
 • Geometri,
 • Sannolikhet och statistik.

Exempel på uppgifter i matematik åk 6 i Bingel

I åk 6 finns flera övningar i Bingel där eleven använder algebra för att göra enkla beräkningar och lösa uppgifter. Några exempel är:

Träna inför nationella proven i matte i BingelProcent

Eleven tränar på matematiska begrepp. I delen om procent får eleverna genom varierande övningar bl.a. träna på sambandet mellan bråkform – decimalfrom – procentform.

Algebra

Eleven tränar på att välja och använda matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa uppgifter.

Träna inför nationella proven i matematik och algebra i Bingel

Tips! Trampolinen är också lämplig att använda som repetition inför de nationella proven i matematik för elever i åk 6. Trampolinen är en serie träningshäften som kan användas till alla basläromedel.

Om du vill veta mer om alla möjligheter i Bingel så är du varmt välkommen att kontakta någon av våra kundansvariga som gärna håller en workshop eller utbildning tillsammans med dig och dina kollegor.

Boka ett skolbesök eller beställ Bingel till dig och din klass redan idag!

Läs mer om Bingel här!