Trampolinen, upplaga 2

Om serien

Trampolinen är en serie träningshäften som kan användas oavsett vilket basläromedel man använder. Häftena är anpassade efter de nya kursplanerna i Lgr11.

Häftena är lämpliga att använda som repetition inför de nationella proven i åk 6, eller som reparation efter de nationella proven.

Dela Trampolinen, upplaga 2: