Vad är Bingel?

Bingel.se är en plattform som erbjuder digital färdighetsträning kopplat till våra ledande läromedel. Det är ett hjälpmedel och digitalt läromedel där dina elever får färdighetsträning på ett roligt och motiverande sätt som anpassar sig efter prestation.

Dina elever tränar med sin egen avatar i Bingel som är direkt kopplad till läromedlet och följer bokens progression. På så sätt får eleverna träna på det som ingår i Lgr 11. Som lärare har du full kontroll över elevens utveckling genom lärarvyn och kan tilldela övningar efter behov. Du spar också tid då Bingel är självrättande. Bingel kan individanpassas efter elevens förmåga och du kan tilldela elever extrauppgifter. På bingel.se kan alla elever och lärare inom en skola använda Bingel med en gemensam skollicens.

Bingel är ett internetbaserat hjälpmedel som gör det möjligt för eleverna att “bingla” både i skolan och hemifrån. Det fungerar lika bra på en dator som på en surfplatta. Allt som behövs är en internetuppkoppling.

Li Dagerman, förlagsredaktör för bingel.se, delar med sig av sina tips!

  1. Koppla läromedel i Bingel för elev

Funktionen gör det möjligt för dig att individanpassa elevernas bingelöar. Du kan koppla läromedel från en annan årskurs eller byta till annat ämne. Gå till Inställningar ön i lärarvyn.

  1. Skapa uppgifter i Bingel för elev

Med den här funktionen kan du skapa individanpassade uppgiftspaket för till exempel: repetition, utmaning eller som hemuppgift. Du kan alltid hämta övningar för Bingel från alla ämnen och årskurser. Gå till Uppgifter i lärarvyn.

  1. Låsa och låsa upp kapitel i Bingel för elev

En funktion som du kan använda för att välja vilka kapitel i ett läromedel som ska finnas tillgängliga på ön, antingen för en specifik elev eller för hela klassen. Perfekt att använda om du vill ha särskilt fokus på ett kapitel som ni arbetar med just nu. Gå till Inställningar ön i lärarvyn.

Fler smarta funktioner för Bingel

  1. Hur lång tid tar uppgiften i Bingel?

När du skapar ett uppgiftspaket gör Bingel en uppskattning om tiden det tar att genomföra uppgiften. En bra funktion om du vill ha en insikt i hur omfattande uppgiften blir. Tidsfunktionen hittar du under uppgifterna.

  1. Hur går det för dina elever i Bingel?

I resultatvyn kan du följa hur det går för dina elever på både klass- och elevnivå. Du kan också kommunicera med eleverna genom att skicka feedback. Klicka på Bingel > Resultat.

  1. Var finns elevernas inloggningsuppgifter i Bingel?

Under fliken Administration i lärarvyn under Listor hittar du alla dina elevers inloggningsuppgifter. Välj en av listorna, klicka på LADDA NER och välj klass. Ett dokument med klassens alla inloggningsuppgifter laddas då ned som du sedan kan skriva ut, klippa itu och dela ut. Dokumentet innehåller även ett informationsbrev till vårdnadshavare med elevens inloggningsuppgifter.

Om lärarvyn i Bingel

I lärarvyn finns ikonen Extramaterial. När du klickar på Extramaterial ikonen tas du vidare till våra läromedel som finns i Bingel. Så här går du tillväga;

  • välj årskursen du arbetar med,
  • klicka på läromedlet du arbetar med,
  • ladda ned det material du behöver.

Under ikonen Extramaterial finns bland annat ett bingelprotokoll till eleverna de kan använda för att bocka av övningar de gjort färdigt. Det finns även en lärarguide till dig som lärare som innehåller en översikt över kapitlen och övningarna som finns i Bingel.

Kom igång och bingla!

Ditt bingelkonto måste vara knutet till en skola. Det är du som lärare som beställer skolans bingelkonto och skapar konton åt eleverna.

Har du andra frågor och funderingar kring den digitala lärplattformen Bingel eller om våra andra digitala läromedel? Kontakta vår kundservice så hjälper de dig på traven!