"Vi vill inspirera både lärare och elever"

Serien Genau! har under många år varit en populär och uppskattad läromedelsserie i tyska. Nu finns en helt ny upplaga av serien som fått namnet Genau Neu! Här berättar de tre författarna om hur de jobbat med innehållet i den nya upplagan utifrån elevernas behov.

I Genau Neu! är mer än hälften av texterna och övningarna helt nya, dessutom har mer fokus lagts på praktisk tyska.

- Ord och fraser kopplas till vardagliga situationer som eleverna har användning av under till exempel en resa i ett tyskspråkigt land. Böckerna innehåller även mer realia: De nya böckerna ger mer kunskap om de tysktalande länderna och fokus på hur människorna lever där.

- Vi vill väcka ett intresse hos eleverna för att vilja resa till de tyskspråkiga länderna.

Författarna berättar också att böckerna innehåller en repetition av ord, fraser och grammatik som täcker det viktigaste inför nationella provet i åk 9.

- Ledstjärnan har hela tiden varit att ge eleverna en klar och säker progression i den språkliga utvecklingen, berättar författarna.

Författarna berättar att det ligger mycket analysarbete bakom innehållet i den nya upplagan.

- Skolverket har undersökt hur eleverna ville att språkundervisningen skulle vara. Man såg att de önskade mer kommunikativ undervisning och mer kunskap om länderna vars språk de studerade. Vi har anpassat den nya serien efter Skolverkets slutsatser - alla övningar leder fram till situationer där eleverna får använda sig av den tyska de har lärt sig.

- Eleverna uppmanas att framföra egna dialoger, ta reda på vad klasskamraterna tycker i olika frågor och leder till sist fram till konkreta situationer där eleverna både vill och kan formulera sig fritt på tyska.

De tre författarna har även fått viktiga insikter i elevernas behov genom sin långa erfarenhet i arbetslivet.

Urs Göbel, Monica Gustafsson och Hans Sölch har varit läromedelsförfattare i mer än 40 år. Innan arbetet med Genau Neu! har de tagit fram tre olika läromedelsserier tillsammans. Hans Sölch har även arbetat världen över som ansvarig för att inspektera och stödja tyska skolor utomlands.

- Vi hoppas att Genau Neu! kommer att inspirera både lärare och elever och att de kommer att tycka att det är roligt att läsa tyska! avslutar de.

Genau Neu! består både av textböcker, övningsböcker, lärarhandledningar och den digitala portalen Övningsmästaren. Böcker för årskurs 9 utkommer våren 2024.

Läs mer om serien här.