Genau Neu

Om serien

Genau Neu

Genau Neu är ett kommunikativt läromedel där:

-dialogerna är vardagsnära och skrivna ur ett ungdomsperspektiv.

-förmågorna läsa, lyssna, tala och skriva byggs upp lugnt och metodiskt.

-aktuell realia presenteras rikligt i ord och bild på enkel tyska.

-många hörövningar hjälper eleverna att förstå talad tyska.

-sånger, ramsor, spel och lekar stimulerar eleverna och gör tyskan rolig och intresseväckande.

-layouten är tydlig och inspirerande.

Genau Neu 7 släpps våren 2022:

Anna-Karin Nyström, redaktör berättar om Genau Neu 6 och kommande utgivning: