Serie

Genau Neu

Nu kommer Genau Neu – den efterlängtade bearbetningen av Genau. Genau Neu är ett tydligt och välstrukturerat läromedel utarbetat efter 2022 års revidering av kursplanen.

series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text

Om serien

Genau Neu

Genau Neu är ett kommunikativt läromedel med vardagsnära dialoger, skrivna ur ett ungdomsperspektiv. Förmågorna läsa, lyssna, tala och skriva övas metodiskt och många tillfällen ges till eleverna att använda sin kunskap fritt, i talad och skriven text. Ord, fraser och grammatik övas och repeteras systematiskt. Sånger, ramsor, spel och lekar stimulerar eleverna och gör tyskan rolig och intresseväckande. Allt i en tydlig och inspirerande layout!

Textbok

Varje kapitel i textboken inleds med information om vad eleverna ska lära sig. Ord, fraser och grammatiska strukturer övas och repeteras systematiskt. Vardagsliv och levnadssätt i de tysktalande länderna presenteras på enkel tyska tillsammans med inspirerande bilder. Många tillfällen ges till eleverna att använda sin kunskap fritt, i talad och skriven text.

Övningsbok

I övningsboken befäster eleverna sina kunskaper genom en mängd varierade och lekfulla övningar.

Lärarhandledning

Lärarhandledningen innehåller alla kopieringsunderlag läraren behöver i klassrummet. Den innehåller bl.a. kapiteltest och färdighetsprov, ord- övningar, rollspel, sånger, knep och knåp samt metodiska tips och idéer.

Lärarens ljudfiler

Samtliga texter, hörövningar och hörtester har spelats in med infödda tysktalande i rollerna.

Elevfacit

Facit innehåller svaren till alla bundna övningar samt förslag på lösningar till många av de friare övningarna.

Digitala komplement

Övningsmästaren är en kostnadsfri digital plattform för färdighetsträning utan inloggning. Här hittar du inläst ljud och extra övningar kopplade till Genau Neu.

Till Övningsmästaren

Blogginlägg - "Vi vill inspirera både lärare och elever"

Läs en intervju med författarna till den populära serien.

Läs mer

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga

Statsbidrag för inköp av läromedel

Under 2024 kan skolhuvudmän söka statsbidrag för att kunna köpa in förlagsproducerade läroböcker och lärarhandledningar.

Hos Skolverket kan du läsa mer om vilka regler som gäller för bidraget och hur du ansöker.

Läs mer om statsbidraget