Allt lärarstöd du behöver

Vi erbjuder kvalificerade lärarguider till din undervisning, lärarlitteratur för personlig utveckling och extraresurser till undervisningen. Vi har allt lärarstöd du behöver!

Varje lärare borde ha sin egen PT!

Oavsett om du är ny eller rutinerad lärare kan du alltid lära dig något nytt. Alla kan vi behöva tips, råd och guidning för att bibehålla eller förbättra vår egna kompetens och pedagogik. Upptäck det vi har att erbjuda inom:
• lärarguider,
• kostnadsfria nedladdningsbara resurser,
• lärarlitteratur.

En riktigt bra handledare i bokform!

Boken Ny som lärare riktar sig till både nya och rutinerade lärare som vill få stöd eller fräscha upp sina kunskaper.
Boken innehåller bland annat:
• konkret beskrivning av ämnesområdet,
• ett kort råd från rektorn,
• checklistor, planeringsförslag, handfasta tips.
Skaffa din egen PT idag!

Digitalt blädderprov!

Koll på Geografi

Koll på Geografi ger eleverna kunskaper och färdigheter som är viktiga för att kunna hantera frågor som rör sambandet mellan människa, natur och samhälle och en hållbar framtid. Materialet ger eleverna möjlighet att utveckla de förmågor som lyfts fram i kursplanen för geografi.
Koll på Geografi 4, 5 och 6 har fullt med spännande:
• extramaterial,
• Poddar,
• lärarguider.
Upptäck Koll på Geografi idag!

Digitala blädderprover!

Koll på Matematik

Med Koll på matematik 4-6 arbetar eleverna utifrån Lgr 11, mot kunskapskraven i årskurs 6. Stor vikt läggs på att eleven ska ha möjlighet att utveckla samtliga matematiska förmågor. Koll på matematik ger även eleven förutsättningar att bli medveten om sin kunskapsutveckling genom självbedömning.
Upptäck Koll på Matematik idag!

Digitala blädderprover!

Champ F-3

Champ F-3 är spännande och roligt för eleverna. Här finns roliga texter, varierade övningar och medryckande ramsor.
Upptäck Champ F-3 idag!

Digitala blädderprover!

ZickZack F-3

Ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk som:
• inspirerar,
• stöttar,
• utmanar.
Här finns mängder med rörligt material att ta del av. Upptäck ZickZack F-3 och dess lärarguider idag!

Digitala blädderprover!

ZickZack 4-6

Här hittar du utförlig information och lärarguider till ZickZack.
ZickZack består av tre delar:
• läsrummet,
• skrivrummet,
• sökrummet.
Här finns mängder av extramaterial, så som pedagogisk planering och bilagor.
Upptäck ZickZack idag!

Digitala blädderprover!

New What's up? 4-6

New What’s up? är en revidering av det omtyckta läromedlet What’s up?
I New What’s up finns:
• nya inspirerande illustrationer,
• ny modern layout,
• ett stort utbud av olika texttyper.
Upptäck New What's up? idag!

Digitala blädderprover!