Koll på matematik F-6

Här hittar du utdrag från lärarguiderna!

Kul att du är intresserad av våra lärarguider!

Koll på matematik är ett basläromedel för åk F-6 och är skrivet utifrån Lgr 11. Genom att använda dig av Koll på matematiks lärarguide kan du känna dig trygg i att du får hjälp med kursplanens alla delar i din undervisning.
Du som lärare är den absolut viktigaste faktorn för vad och hur dina elever lär sig. Genom lärarguiden får du hjälp med att planera och genomföra en kunskaps- och språkutvecklande matematikundervisning. Du får även stöd i hur du löpande och kvalitativt kan följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling. Vi hoppas kunna stödja och inspirera dig i din matematikundervisning och hjälpa dig skapa goda förutsättningar för dina elever så att de kan nå toppen av sin potential!