Koll på matematik F-3

Om serien

Koll på matematik lyfter fram matematiska begrepp och stöder elevernas lärande genom ett formativt förhållningssätt.

Arbetssättet i boken gör att eleverna kommer att prata och kommunicera matematik.

Dela Koll på matematik F-3: