Ordlista Olika möjligheter s. 66

naturtillgång: en resurs som finns i naturen, t.ex. vatten, olja eller gas

befolkning: människor

demokrati: folket bestämmer och har rösträtt och yttrandefrihet

mänskliga rättigheter: rättigheter som alla människor bör ha just för att de är människor, t.ex. rätt till liv, frihet och att samma lagar gäller alla

naturkatastrof: en naturlig händelse som leder till allvarliga följder

Rädda Barnen: organisation som arbetar för barns rättigheter

levnadsstandard: hur vi har möjlighet att leva utifrån t.ex. vår ekonomi

fritidsaktivitet: något vi gör när vi är lediga

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration