Ordlista Pengar och Ekonomi s. 54–55

ekonomi: hushållning, hur vi bäst fördelar pengarna till allt som de ska räcka till

inkomst: pengar från t.ex. lön eller bidrag

utgift: kostnad, betalning

skatt: skatt - pengar som betalas in till staten, regionen och kommunen

hushåll: en eller flera personer som bor tillsammans och har delad ekonomi

bidrag: pengar från staten

budget: sammanställning över inkomster och utgifter

konsumera: använda eller förbruka något

hållbar ekonomi: när den ekonomiska utvecklingen inte skadar jordens miljö eller är dålig för samhällen och människor i världen

kommun: indelning av Sverige i mindre områden som själva styr över vissa frågor

region: större områden (flera kommuner) som styr över sjukvård, bussar och pendeltåg

stat: den offentliga makten i ett land

levnadsstandard: hur vi har möjlighet att leva utifrån t.ex. vår ekonomi

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration