Miljö och hållbarhet är viktigt för oss

Alla våra böcker är tryckta på FSC-märkt papper. Det innebär att vårt papper är miljömärkt och kommer ursprungligen från skog som återplanteras.

FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC. Forest Stewardship Council är en internationell medlemsorganisation som arbetar för att världens skogar ska brukas ansvarsfullt. FSC Sverige är en fristående, ideell medlemsorganisation i FSC Internationals nätverk. Läs mer om FSC och deras arbete här!

Samhälls- och företagsansvar

Våra etiska riktlinjer är fastställda av Sanoma Code of Conduct samt Sanomakoncernens interna riktlinjer. Vi strävar efter att minimera negativa miljökonsekvenser och maximera positiva sociala och ekonomiska effekter i vår verksamhet. Vi är engagerade i att främja etiska och ansvarsfulla affärsmetoder, inte bara i vår egen verksamhet utan också i vår leveranskedja. Läs mer om vårt företagsansvar här!