Tillgänglighetsredogörelse

Sanoma Utbildning står bakom den här webbplatsen och arbetar aktivt med att öka tillgängligheten. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen, oberoende av fysiska eller psykiska variationer. Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgängligheten för vår webbplats. Du kan också läsa om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Kontakta oss

Hittar du problem eller brister som vi inte har listat nedan kan du kontakta oss. Vi värdesätter och uppskattar alla synpunkter så att vi kan fortsätta förbättra vår tillgänglighet.

Kontakta vår kundservice

Delvis tillgänglig

Vi strävar efter att uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte helt uppfyller kraven. På den här sidan redovisar vi kända tillgänglighetsbrister.

Identifierade brister

Sanoma Utbildning har ett pågående arbete för att åtgärda de brister i tillgänglighet vi hittat.

Sidstruktur

 • Vissa sidtitlar/rubriker sammanfattar inte sidans innehåll.
 • Vissa delar av hemsidan använder inte semantiska element.
 • Rubriker och rubriknivåer används inte alltid korrekt.

Färger

 • Kontrasten är ej tillräcklig på flera ställen på webbplatsen.

Innehåll

 • Ett antal meningsbärande bilder saknar alt-texter.
 • Vissa bilder innehåller text.
 • Långa ord radbryts inte alltid, vilket ibland leder till att innehåll beskärs eller att man behöver skrolla horisontellt.

Länkar/knappar

 • Det finns brister i hur länkars mål beskrivs.
 • Alla länktexter är inte beskrivande.

Fokus

 • Vissa element visar inte fokus.

Tagentbord/navigering

 • Tab-ordningen är inte alltid i en logisk ordning.
 • I vissa fall går det inte att navigera sig helt och hållet med tangentbord.

Video och ljud

 • Vissa videos saknar undertexter, syntolkning och transkription.

Tabeller

 • Vissa sidor som innehåller tabeller anpassar sig inte fullt ut till storleken på webbläsarfönstret eller telefonen, utan kan kräva att du skrollar i både sidled och höjdled.

Funktion för information om kakor (cookies)

 • På vår webbplats använder vi en funktion för att ge användaren information om vilka kakor (cookies) som används på sanomautbildning.se. Funktionen för kakor har vissa brister i tillgängligheten.

Handlingsplan

Vi har ambitionen att åtgärda bristerna under 2024.

Så har vi testat webbplatsen

Vi arbetar aktivt med att förbättra tillgängligheten och gör kontinuerliga tester av tillgänglighet. En större tillgänglighetsgranskning för sanomautbildning.se genomfördes senast av TietoEvry hösten 2022.

Senast uppdaterad

Vi kommer att uppdatera denna tillgänglighetsredogörelse löpande. Tillgänglighetsredogörelsen är senast uppdaterad i februari 2024.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration