101 ejercicios elementales, 102 ejercicios de español

Om serien

Ett populärt, fristående träningsmaterial som övar både ordförråd och grammatik. Samtliga grammatiska övningar inleds med förklarande grammatikrutor och översikter.

Ett fristående träningsmaterial i grundläggande spanska som övar både ordförråd och grammatik.

I materialet ingår övningar på verb i olika tempus, ser/estar, vanliga oregelbundna verb, pronomen och adjektiv. Några enkla språkkorsord liksom översättningsövningar ingår också.
Samtliga grammatiska moment inleds med några enkla förklarande grammatikrutor och paradigm på de verb som övas. Häftet innehåller också facit, styckeordlista och svensk-spansk alfabetisk ordlista.

102 ejercicios de español

Denna fortsättningsdel är upplagd på samma sätt som den tidigare boken

102 ejercicios de español innehåller övningar kring bl.a. preteritum, imperfekt, pluskvamperfekt, gerundium, konditionalis, futurum, imperativ, passiv, ser/estar, pronomen, prepositioner, räkneord, adjektiv, adverb samt konjunktiv i olika tempus. Dessutom finns översättningsövningar och övningar kring ordförråd samt ett antal s.k. sopa de letras på olika ordfält.