101 ejercicios elementales, 102 ejercicios de español

Mer information

Ett fristående träningsmaterial i grundläggande spanska som övar både ordförråd och grammatik.

I materialet ingår övningar på verb i olika tempus, ser/estar, vanliga oregelbundna verb, pronomen och adjektiv. Några enkla språkkorsord liksom översättningsövningar ingår också.
Samtliga grammatiska moment inleds med några enkla förklarande grammatikrutor och paradigm på de verb som övas. Häftet innehåller också facit, styckeordlista och svensk-spansk alfabetisk ordlista.

102 ejercicios de español

Denna fortsättningsdel är upplagd på samma sätt som den tidigare boken

102 ejercicios de español innehåller övningar kring bl.a. preteritum, imperfekt, pluskvamperfekt, gerundium, konditionalis, futurum, imperativ, passiv, ser/estar, pronomen, prepositioner, räkneord, adjektiv, adverb samt konjunktiv i olika tempus. Dessutom finns översättningsövningar och övningar kring ordförråd samt ett antal s.k. sopa de letras på olika ordfält.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration