20 läs- och skrivövningar, upplaga 1

Om serien

20 läs- och skrivövningar, upplaga 1

20 läs- och skrivövningar är en förenkling av Gunnel Fjellströms 33 läs- och skrivövningar och ger en förbättrad läsförmåga, fördjupad läsförståelse och lust att uttrycka i skrift och - inte minst - ett utökat ordförråd.