20 läs- och skrivövningar

Författare
Gunnel Fjellström (Häftad, 2009)
Ämne
Svenska för invandrare
Målgrupp
Gymnasial/Vuxen
Antal sidor
96
Utgivningsdatum
2009-11-02
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789162298067
Länk till blädderprov:

164 kr

(Exkl. moms)

Beskrivning

En arbetsbok i svenska med enkel och tydlig layout, små steg i ökningen av övningarnas svårighetsgrad och många möjligheter att befästa varje steg. Denna bok passar bland annat utmärkt för elever och studerande som läser enligt kursplanerna för grundsärskolans år 7-9, gymnasiesärskolan och särvux. Arbetsboken i fyrfärg och A4-format är en förenkling av Gunnels Fjellströms tidigare böcker och framtagna i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration