A good read, upplaga 1

Om serien

A good read, upplaga 1

A good read innehåller heltäckande vägledningar till tio romaner av författare från den engelsktalande världen. Böckerna behandlar vitt skilda teman: vänskap, kärlek, utanförskap, längtan, mod och svartsjuka för att nämna några. Huvudpersonerna är lika skiftande; vi möter soldater, trendspanare, TV-stjärnor och helt vanliga ungdomar i olika situationer. Gemensamt för dem alla är att de försöker finna sig själva i en förvirrande omvärld.

A good read innehåller heltäckande vägledningar till tio romaner valda
för att passa unga läsare. Böckerna behandlar vitt skilda teman: vänskap, kärlek, utanförskap, längtan, mod och svartsjuka för att nämna några.

Huvudpersonerna är lika skiftande; vi möter soldater, trendspanare, TV-stjärnor och helt vanliga ungdomar i olika situationer. Gemensamt för dem alla är att de försöker finna sig själva i en förvirrande omvärld. Det finns många uppslag och idéer om hur läsningen tillsammans med eleverna kan planeras och genomföras. Varje kapitel är uppdelat i en lärardel med allmän information om boken och en elevdel med ett gediget och lättillgängligt kopieringsunderlag. Böckerna som presenteras i läromedlet lämpar sig såväl för helklassläsning som för läsning enskilt eller i mindre grupper.

Lärardelen innehåller bland annat: About the author - en presentation av bokens författare Plot - en utförlig sammanfattning av handlingen How to work with - förslag på hur boken kan användas i klassrummet med exempel på uppgifter före, under och efter läsningen.

Elevdelen innehåller bland annat: Characters - en presentation av bokens karaktärer Pre-reading activities - uppgifter som väcker nyfikenhet och ger förförståelse While reading activities - diskussions- och loggboksuppgifterPost-reading activities - diskussionsfrågor, skrivuppgifter och muntliga uppgifter

Uppgifterna och diskussionsfrågorna är formulerade så att elevernas egna erfarenheter lockas fram och blir en naturlig del av samtalet kring läsupplevelsen. I skrivuppgifterna får eleverna träna skrivande i olika genrer. Här finns uppgifter till tidningstexter, brev, berättelser, talmanus och mycket annat. Eleverna ges också tillfälle att träna sin förmåga att skriva både utredande och argumenterande. I de muntliga uppgifterna finns förslag till såväl enskilda framträdanden som rollspel där hela klassen kan delta. Med utgångspunkt i det omfattande materialet väljer läraren själv hur romanen ska bearbetas.

A good read - A companion to ten novels
innehåller vägledningar till följande romaner: The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian av Sherman Alexie big mouth & ugly girl av Joyce Carol Oates The Boy in the Striped Pyjamas av John Boyne Branded av Robert Swindells How To Build a House av Dana Reinhardt The Hunger Games av Suzanne Collins Just Jealous av Anne Cassidy Purple Heart av Patricia McCormick So Yesterday av Scott Westerfeld Speak av Laurie Halse Anderson