A good read, upplaga 1

Om serien

A good read, upplaga 1

A good read innehåller heltäckande vägledningar till tio romaner av författare från den engelsktalande världen. Böckerna behandlar vitt skilda teman: vänskap, kärlek, utanförskap, längtan, mod och svartsjuka för att nämna några. Huvudpersonerna är lika skiftande; vi möter soldater, trendspanare, TV-stjärnor och helt vanliga ungdomar i olika situationer. Gemensamt för dem alla är att de försöker finna sig själva i en förvirrande omvärld.

A good read innehåller heltäckande vägledningar till tio romaner valda
för att passa unga läsare. Böckerna behandlar vitt skilda teman: vänskap, kärlek, utanförskap, längtan, mod och svartsjuka för att nämna några.

Huvudpersonerna är lika skiftande; vi möter soldater, trendspanare, TV-stjärnor och helt vanliga ungdomar i olika situationer. Gemensamt för dem alla är att de försöker finna sig själva i en förvirrande omvärld. Det finns många uppslag och idéer om hur läsningen tillsammans med eleverna kan planeras och genomföras. Varje kapitel är uppdelat i en lärardel med allmän information om boken och en elevdel med ett gediget och lättillgängligt kopieringsunderlag. Böckerna som presenteras i läromedlet lämpar sig såväl för helklassläsning som för läsning enskilt eller i mindre grupper.

Lärardelen innehåller bland annat: About the author - en presentation av bokens författare Plot - en utförlig sammanfattning av handlingen How to work with - förslag på hur boken kan användas i klassrummet med exempel på uppgifter före, under och efter läsningen.