Mer information

A good read innehåller heltäckande vägledningar till tio romaner valda
för att passa unga läsare. Böckerna behandlar vitt skilda teman: vänskap, kärlek, utanförskap, längtan, mod och svartsjuka för att nämna några.

Huvudpersonerna är lika skiftande; vi möter soldater, trendspanare, TV-stjärnor och helt vanliga ungdomar i olika situationer. Gemensamt för dem alla är att de försöker finna sig själva i en förvirrande omvärld. Det finns många uppslag och idéer om hur läsningen tillsammans med eleverna kan planeras och genomföras. Varje kapitel är uppdelat i en lärardel med allmän information om boken och en elevdel med ett gediget och lättillgängligt kopieringsunderlag. Böckerna som presenteras i läromedlet lämpar sig såväl för helklassläsning som för läsning enskilt eller i mindre grupper.

Lärardelen innehåller bland annat: About the author - en presentation av bokens författare Plot - en utförlig sammanfattning av handlingen How to work with - förslag på hur boken kan användas i klassrummet med exempel på uppgifter före, under och efter läsningen.

Elevdelen innehåller bland annat: Characters - en presentation av bokens karaktärer Pre-reading activities - uppgifter som väcker nyfikenhet och ger förförståelse While reading activities - diskussions- och loggboksuppgifterPost-reading activities - diskussionsfrågor, skrivuppgifter och muntliga uppgifter

Uppgifterna och diskussionsfrågorna är formulerade så att elevernas egna erfarenheter lockas fram och blir en naturlig del av samtalet kring läsupplevelsen. I skrivuppgifterna får eleverna träna skrivande i olika genrer. Här finns uppgifter till tidningstexter, brev, berättelser, talmanus och mycket annat. Eleverna ges också tillfälle att träna sin förmåga att skriva både utredande och argumenterande. I de muntliga uppgifterna finns förslag till såväl enskilda framträdanden som rollspel där hela klassen kan delta. Med utgångspunkt i det omfattande materialet väljer läraren själv hur romanen ska bearbetas.

A good read - A companion to ten novels
innehåller vägledningar till följande romaner: The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian av Sherman Alexie big mouth & ugly girl av Joyce Carol Oates The Boy in the Striped Pyjamas av John Boyne Branded av Robert Swindells How To Build a House av Dana Reinhardt The Hunger Games av Suzanne Collins Just Jealous av Anne Cassidy Purple Heart av Patricia McCormick So Yesterday av Scott Westerfeld Speak av Laurie Halse Anderson

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration