Agilt eller projekt?

Författare

Bo Tonnquist är föreläsare och konsult med lång operativ erfarenhet inom projektledning, verksamhetsutveckling och marknadsföring.

Sedan mer än 20 år arbetar han med att utveckla och implementera projektorienterade arbetssätt baserade på best practice inom projektmetodik och agila metoder. Inom ramen för Baseline Management är han också engagerad i att mäta och utveckla projektmognaden inom företag och organisationer. Han var med och utvecklade IPMA:s certifiering i Sverige och har varit medlem av IPMA:s svenska certifieringsstyrelse.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration