Alfa sfi A spår 1, upplaga 1

Om serien

Äntligen kommer ett nytänkande SFI-läromedel skapat för elever med kort- eller ingen studiebakgrund i kurs A!

Läromedlet Alfa sfi A spår 1 är format efter SFIs fyra hörnstenar: Tala, Läsa, Skriva och Höra och består av tre böcker: en läsebok, en övningsbok och en lärarhandledning.

Dela Alfa sfi A spår 1, upplaga 1:

Läromedel för sfi och sva

Undervisar du i svenska för invandrare eller eller svenska som andraspråk? Läs mer om våra läromedel, få tips och inspiration samt beställ utvärderingsexemplar här!

Läs mer