Serie

Alfa sfi A spår 1

Alfa är ett nytänkande sfi-läromedel skapat för elever med kort- eller ingen studiebakgrund i kurs A. Alfa sfi A spår 1 är format efter sfis fyra hörnstenar: höra, tala, läsa och skriva.

series-hero image text series-hero image text series-hero image text

Om serien

Alfa sfi A spår 1, upplaga 1

Alfa sfi A spår 1 har ett tydligt vuxenperspektiv och genomsyras av ett rikt bildstöd som främjar förståelse och inlärning. Materialet är noggrant utprövat och har formats efter elevernas behov samt önskemål om teman och nödvändiga ord att kunna använda i vardagslivet.

Läseboken

Eleverna får lära sig läsa och skriva i ett lugnt tempo. De möter fem ord samt ett tema per kapitel. Allt material är utformat för att främja läs- och skrivinlärningen. Boken har ett tydligt vuxenperspektiv med relevanta bilder och ord som eleven behöver ute i samhället. I läseboken finns det lyssningskoder till varje sida.

Övningsboken

Övningsboken är ett komplimenterande material till läseboken. Här får eleverna träna på de färdigheter som läsebokens kapitel tar upp. I övningsboken möter eleverna uppgifter som är speciellt framtagna för att främja läs- och skrivinlärningen.

Lärarhandledningen

Att undervisa elever med kort eller ingen studiebakgrund kräver långsammare tempo och en ibland annorlunda pedagogik. I denna lärarhandledning finns tips och idéer på just detta. Boken innehåller tydliga instruktioner med förslag på lektionsupplägg till läseboken och övningsboken samt rikligt med kopieringsunderlag.

Digitala komplement

På Övningsmästaren hittar du digital färdighetsträning som eleverna kan använda för att träna mer på de fem orden som varje kapitel introducerar samt övningar till respektive tema.

Läs mer om Övningsmästaren

Webbinarium om att undervisa i ALFA sfi kurs A, studieväg 1

När du undervisar på studieväg 1 i kurs A krävs ett långsamt tempo och en lite annorlunda pedagogik. I detta webbinarium presenterar författaren Cinna Alenius ALFA - ett läromedel som är skapat för att främja läs- och skrivinlärningen.

Cinna förklarar hur läromedlet är uppbyggt, vad som är den pedagogiska tanken bakom samt ger exempel på lektionsupplägg och allmänna tips.

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga

Missa inte vår artikelserie om läsning!

I serien delar erfarna och inspirerande läromedelsförfattare med sig av sina tankar på temat läsning. Med artiklarna vill vi ge läsinspiration och tips för att stärka läsförmågan hos alla elever, oavsett ålder och förutsättningar.

Läs mer