Alfa sfi A spår 1, upplaga 1

Äntligen kommer ett nytänkande SFI-läromedel skapat för elever med kort- eller ingen studiebakgrund i kurs A!

Läromedlet Alfa sfi A spår 1 är format efter SFIs fyra hörnstenar: Tala, Läsa, Skriva och Höra och består av tre böcker: en läsebok, en övningsbok och en lärarhandledning.

Dela Alfa sfi A spår 1, upplaga 1: