Serie

Awesome English

Vill du att dina elever ska bli Awesome på engelska? Letar du efter ett läromedel med spännande texter och en lockande layout? Då är Awesome något för dig! Awesome hjälper dina elever att utvecklas i engelska.

series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text

Om serien

Awesome English, upplaga 1

Awesome hjälper eleven att ...

-förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

-formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

-använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

-anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

-reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Variation och struktur

Materialet i Textbook och Activity Book är anpassat efter olika elevtyper och innehåller både utmanande och enklare texter, övningar och uppgifter. Grundtanken är att innehållet i Textbook ska locka till helklass och gruppdiskussioner medan övningarna i Activity Book rymmer individuella uppgifter, parövningar och helklassaktiviteter.

Upplägget i böckerna är tydligt och följer en genomarbetad struktur. Övningsavsnitten är tydligt kopplade till texterna och hjälper dig att utmana dina elever på ett lärorikt och varierat sätt. Till varje text finns även minst en introduktionsuppgift som stöttar dina elever inför läsning eller hjälper dig att fånga elevernas intresse.

The Toolbox

I slutet av varje kapitel finns lite mer omfattande uppgifter där eleverna får visa vad de lärt sig. Med hjälp av The Toolbox kan du på ett överskådligt sätt gå igenom uppgifternas uppbyggnad.

Till exempel genom tydliga exempeltexter med skrivmallar och tips på vad eleverna kan tänka på när de förbereder en presentation, deltar i en diskussion eller genomför ett grupparbete.

Lärarmaterial

I lärarmaterialet kan du ta del av lektionsplaneringar, för- och efteraktiviteter samt ett digert utbud av extra aktiviteter såsom korsord och läsförståelseuppgifter för elever som behöver en extra utmaning. Utöver de avslutande kapiteluppgifterna finns provmaterial som testar elevernas hör- och läsförståelse.

Material och övningar i Övningsmästaren

I Övningsmästaren kan eleverna lyssna på texterna, träna ord och fraser samt göra övningar. Materialet är kostnadsfritt och fungerar lika bra på dator, surfplatta och mobil.

Läs mer om Övningsmästaren

Digitalt

Awesome English 7 Digital innehåller samma populära texter och övningar som den tryckta förlagan. Nya interaktiva funktioner ger läraren större tillgänglighet, fler möjligheter till ett formativt arbetssätt och en överblick av elevens arbete.

Vi har kryddat vårt populära läromedel med interaktiva övningar som väcker intresse, startar funderingar och leder till diskussion. Övningarna är självrättande med direkt återkoppling. Det finns även begrepps- och ordlistor som finns tillgängliga ett knapptryck bort.

Läs mer om Awesome Digital

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga

Statsbidrag för inköp av läromedel

Under 2024 kan skolhuvudmän söka statsbidrag för att kunna köpa in förlagsproducerade läroböcker och lärarhandledningar.

Hos Skolverket kan du läsa mer om vilka regler som gäller för bidraget och hur du ansöker.

Läs mer om statsbidraget