Mer information

Vill du att dina elever ska bli Awesome på engelska? Letar du efter ett läromedel med spännande texter och en lockande layout? Då är Awesome något för dig! Awesome hjälper dina elever att utvecklas i engelska.

Awesome

Med tilltalande layout och intressanta ämnen finns något för alla. Eleverna blir inte bara bättre på engelska, de får dessutom lära sig strategier och tips på metoder samtidigt som de får fördjupade kunskaper om spännande ämnen från hela världen. För vem vill vara bra på engelska när man kan vara Awesome!

Awesome är ett läromedel i engelska avsett för årskurs 7, 8 och 9. Med avstamp i Lgr22 tar böckerna upp spännande och aktuella texter ur olika genrer. Materialet är anpassat efter olika elevtyper och innehåller både utmanande och enklare texter. Grundtanken är att innehållet i textboken ska locka till helklass- och gruppdiskussioner medan övningarna i övningsboken rymmer individuella uppgifter, parövningar och helklassaktiviteter.

AwesomeEnglish-580x255.png

Olika texttyper

Texternas olika karaktär skapar en medvetenhet om olika texttypers uppbyggnad och seriens globala perspektiv ger eleverna en förståelse för hur det engelska språket varierar och fungerar i olika världsdelar och länder.

Tydlig struktur

Upplägget i böckerna är tydligt och följer en genomarbetad struktur som gör det enkelt för såväl lärare som elever att arbeta med materialet. Aktiviteterna utvecklar elevernas vokabulär och kommunikationsförmåga och uppmuntrar även eleverna att använda sig av och utveckla strategier för sitt lärande. Övningsboken innehåller varierade uppgifter med allt från läsförståelse till webövningar och uppmuntrar eleverna att ta reda på mer om de olika ämnesområdena.
Varje bok i serien har fokus på två engelskspråkiga länder eller områden och tar på ett levande och trovärdigt sätt upp levnadsförhållanden i de delarna av världen.

The Toolbox

I slutet av varje kapitel finns lite mer omfattande uppgifter där eleverna får visa vad de lärt sig. Till sin hjälp har eleverna The Toolbox. Där presenteras tydliga exempeltexter med skrivmallar och tips på vad eleverna kan tänka på när de förbereder en presentation eller deltar i en diskussion.

Lärarmaterial

I lärarmaterialet finns lektionsplaneringar, för- och efteraktiviteter samt ett digert utbud av extra aktiviteter såsom korsord och quiz för elever som behöver en extra utmaning. Utöver de avslutande kapiteluppgifterna finns provmaterial som testar elevernas hör- och läsförståelse.
Eleverna kan också lyssna på texterna, träna ord och fraser samt göra övningar på Övningsmästaren. Materialet är kostnadsfritt och fungerar lika bra på dator, surfplatta och mobil.

Awesome hjälper eleven att utveckla sin förmåga att:

  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Awesome English Digital

Nu lanserar vi digitala läromedel i engelska - Awesome English 7.

För dig som är förstagångsköpare av våra nya digitala läromedel, observera att du måste köpa minst en lärarlicens för att kunna administrera dina elevlicenser.

Innovation

Vi har en tradition av att utmana det konventionella när vi utvecklar nya läromedel. Oavsett om det gäller tryckt eller digitalt material.
Awesome English 7 Digital innehåller samma populära texter och övningar som den tryckta förlagan. Nya interaktiva funktioner ger läraren större tillgänglighet, fler möjligheter till ett formativt arbetssätt och en överblick av elevens arbete.

Vi har kryddat vårt populära läromedel med;

  • självrättande övningar och direkt återkoppling,
  • interaktiva övningar som väcker intresse, startar funderingar och leder till diskussion,
  • överblick så att eleven har koll på sitt eget arbete och lärande,
  • begrepps- och ordlistor som finns tillgängliga ett knapptryck bort.

Engagerar eleverna

Det digitala läromedlet bygger på titeln Awesome English. Utgångspunkten är engelska i en global värld och fokus ligger på struktur och enkelhet för såväl lärare som elev.

Vi vet att en god engelskinlärning kräver ett aktivt klassrum där eleverna ständigt uppmuntras att delta i diskussioner och själva öva sin engelska. Texterna i Awesome är därför elevnära och engagerande medan övningarna hjälper till att skapa struktur och stötta eleverna att nå nya nivåer i samtliga förmågor.

Lärarstöd

Det inbyggda lärarstödet spar tid åt läraren, vägleder när så behövs samt gör det smidigt och tryggt att arbeta digitalt.

Lärarhandledningen är helt integrerad i det digitala läromedlet. Där får du som lärare tips på hur du kan arbeta med en text eller ett moment, förslag på introducerande och avslutande uppgifter samt tillgång till interaktiva övningar eller kopieringsunderlag i utskriftsvänligt pdf-format.

Som lärare har du också möjligheten att snabbt ta del av elevernas svar på de olika uppgifterna. Du får en tydlig bild av vilka elever som har färdigställt vilka övningar, vilka elever som behöver stöttning samt en möjlighet att genom kommentarer vägleda eleverna i rätt riktning.

Presentation av Awesome

J.R. Niemann, författare till Awesome pratar i ett webbinarium om läromedlet och ger allmänna tips du kan använda i klassrummet.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration