Så undervisar du med Awesome Digital

Förläggare Oskar Lindmark presenterar hur det fungerar att arbeta med Awesome Digitalt i Kampusplattformen.