Biologi Campus, upplaga 1

Om serien

Biologi Campus – ny, modern och inspirerande!

Behovet av en ny biologibok för gymnasiet är stort. Det är få områden där det hänt så mycket under de senaste 20 åren som inom biologin.

Biologi Campus är ett helt nytt läromedel i biologi för gymnasiet. Här möter eleven både den traditionella biologin och det som sker på forskningsfronten.

I Biologi Campus betonas sammanhang och förståelse. Språket är lättillgängligt och stöttas av innehållsrika illustrationer och väl valda bilder.

Dela Biologi Campus, upplaga 1: