Serie

Biologi Campus

Biologi Campus – ett modernt och inspirerande läromedel i biologi! Här möter eleven både den traditionella biologin och det som sker på forskningsfronten.

series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text

Om serien

Biologi Campus, upplaga 1

Biologi Campus är ett nytt läromedel i biologi för gymnasiet. På ett utmanande och inspirerande sätt möter eleven både den traditionella biologin och det som sker på forskningsfronten. I Biologi Campus betonas sammanhang och förståelse. Språket är lättillgängligt och stöttas av innehållsrika illustrationer och väl valda bilder. Till Biologi Campus hör även ett innehållsrikt och inspirerande lärarmaterial.

Vad utmärker serien?

Biologi Campus är ett nyskrivet läromedel där eleven både möter den traditionella biologin och det som sker på forskningsfronten. Läromedlet följer gymnasiets ämnesplan i biologi och lyfter särskilt fram biologins karaktär och arbetsmetoder. Viktiga biologiska begrepp behandlas i bokens alla kapitel. Stor omsorg har lagts på att utforma texter som underlättar elevernas läsande och förståelse. Som ytterligare stöd finns ordförklaringar i direkt anslutning till texten. Biologi Campus har dessutom ett stort antal informativa illustrationer och foton.

Lärarmaterial

Till Biologi Campus 1 och till Biologi Campus 2 hör ett omfattande och innehållsrikt lärarmaterial med bland annat didaktiska tips, nydanande laborationer och övningar, sammanfattningar, korsord, värderingsövningar och begreppskartor. Lärarmaterialet säljs som nedladdningsbara pdf:er.

Till vem?

Biologi Campus 1 och Biologi Campus 2 vänder sig till elever på studieförberedande program och elever på vuxenutbildningen som läser kurserna biologi 1 och biologi 2.

Bakgrund till serien Biologi Campus

Det brukar sägas att 2000-talet är biologins århundrade. Det är få vetenskaper där det pågår en så snabb kunskapsutveckling som inom biologin. Molekylärbiologin är ett av många områden där nya kunskaper utvecklas - kunskaper som är nödvändiga för att kunna möta framtidens stora utmaningar som miljöförändringar, livsmedelsförsörjning, vällevnadssjukdomar, antibiotikaresistens och globala pandemier. Det är bakgrunden till att Biologi Campus blev till – ett nytt, modernt och uppdaterat biologiläromedel för gymnasiet.

Biologi Campus:

  • väcker elevernas nyfikenhet genom att formulera vardagliga frågeställningar och utmaningar, inte bara fakta och färdiga svar
  • har en modern form med innehållsrika illustrationer och noga utvalda bilder som inspirerar och ökar elevernas förståelse
  • ger exempel på den vetenskapliga forskning som ligger bakom dagens biologiska kunskap
  • fördjupar intressanta områden och vidgar det biologiska kunskapsfältet
  • stöder elevernas inlärning med en läsbar text, ordförklaringar, listor med viktiga begrepp och utmanande frågeställningar
  • lyfter fram biologins karaktär och arbetsmetoder i alla kapitel
  • stödjer och utmanar med kontrollfrågor och uppgifter där eleverna ska ta reda på, diskutera och ta ställning.

BiologiCampus-merinfo-sidor-580x435px.jpg

Ljudfiler i Övningsmästaren

I Övningsmästaren hittar du ljudfiler till Biologi Campus 1.

Till Övningsmästaren

Onlineböcker

Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och innehåller inga interaktiva övningar. Den är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling. När du köper en onlinebok så får du tillgång till den i plattformen Kampus. Biologi Campus 1 onlinebok har inläst ljud.

Författare

Leena Arvanitis är lektor i biologi och naturkunskap på Blackebergs gymnasium i Stockholm.

Karim Hamza är tidigare gymnasielärare i biologi och naturkunskap, nu professor i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms Universitet.

Carl Johan Sundberg är läkare och professor i fysiologi samt prefekt vid institutionen för lärande, informatik och etik (LIME), Karolinska Institutet Stockholm.

Anders Pålsson  är biolog, lärare och förlagsredaktör. Tillkom som författare till Biologi Campus 2.

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga