Naturkunskap

Om serien

Nu är den här – en helt ny upplaga av vår uppskattade serie Naturkunskap!

I en omarbetad version läggs större fokus på hållbar utveckling. Klimatfrågan lyfts fram och kopplas till området energi. I elevnära, engagerande texter görs naturvetenskapen angelägen och spännande.

Till Naturkunskap 1 och 2 hör ett lärarmaterial med bland annat metodiska tips, begreppsförklaringar, kommentarer till elevövningar och facit till faktafrågor.

Dela Naturkunskap: