Naturkunskap

Om serien

Nu är den här – en helt ny upplaga av vår uppskattade serie Naturkunskap!

I en omarbetad version läggs större fokus på hållbar utveckling. Klimatfrågan lyfts fram och kopplas till området energi. I elevnära, engagerande texter görs naturvetenskapen angelägen och spännande.

Till Naturkunskap 1 och 2 hör ett lärarmaterial med bland annat metodiska tips, laborationer och kommentarer till elevövningarna. Lärarmaterialet till den nya upplagan är under utveckling och mer information om detta kommer under ht 2023.

Dela Naturkunskap: