Nedladdningsbart material

Här kan du ladda ner Bryggan som ljudbok i mp3-format.

Till läsaren (Komprimerad fil, 534 kB)

Kapitel 1 - Tal

Ladda ner hela kapitel 1, sida 6-39 (Komprimerad fil, 38,6 MB)

Innehåll:
Tal - sid 6
Tal - sid 7
Tiosystemet - sid 8
Tal på tallinjen - sid 9
Tiondelar på talllinjen - sid 10
Hundradelar på tallinjen - sid 11
Decimaltal - sid 12
Decimaltal - sid 13
Avrunda hela tal - sid 14
Avrunda decimaltal - sid 15
De fyra räknesätten - sid 16
Träna på de fyra räknesätten - sid 17
Prioriteringsregler - sid 18
Prioriteringsregler - sid 19
Multiplicera med 10, 100 och 1000 - sid 20
Dividera med 10, 100 och 1000 - sid 21
Multiplicera med decimaltal - sid 22
Dividera med decimaltal - sid 23
Negativa tal - sid 24
Räkna med negativa tal - sid 25
Räkna med negativa tal - sid 26
Räkna med negativa tal - sid 27
Tal i potensform - sid 28
Tal i potensform - sid 29
Prefix för stora tal - sid 30
Prefix för stora tal - sid 31
Prefix för små tal - sid 32
Kvadratrot - sid 33
Arbeta tillsammans - sid 34
Kapiteltest - sid 35
Uppslaget - sid 36
Uppslaget - sid 37
Sammanfattning - sid 38
Sammanfattning - sid 39

Kapitel 2 - Geometri

Ladda ner hela kapitel 2, sida 40-79 (Komprimerad fil, 28,4 MB)

Innehåll:
Geometri - sid 40
Geometri - sid 41
Vinklar - sid 42
Vinklar - sid 43
Triangelns vinkelsumma - sid 44
Trianglar - sid 45
Fyrhörningar - sid 46
Omkrets - sid 47
Cirkelns omkrets - sid 48
Cirkelns omkrets - sid 49
Längdenheter - sid 50
Area - sid 51
Rektangelns area - sid 52
Areaenheter - sid 53
Triangelns bas, höjd och area - sid 54
Triangelns bas, höjd och area - sid 55
Cirkelns area - sid 56
Sammansatta figurer - sid 57
Sammansatta figurer - sid 58
Sammansatta figurer - sid 59
Skala - sid 60
Area hemma - sid 61
Pythagoras sats - sid 62
Pythagoras sats - sid 63
Likformighet - sid 64
Symmetri - sid 65
Symmetri - sid 66
Volym - sid 67
Volymenheter - sid 68
Volymenheter - sid 69
Rätblockets volym - sid 70
Rätblockets volym - sid 71
Rymdgeometriska kroppars volym - sid 72
Rymdgeometriska kroppars volym - sid 73
Arbeta tillsammans - sid 74
Kapiteltest - sid 75
Uppslaget - sid 76
Uppslaget - sid 77
Sammanfattning - sid 78
Sammanfattning - sid 79

Kapitel 3 - Bråk och procent

Ladda ner hela kapitel 3, sida 80-109 (Komprimerad fil, 31,4 MB)

Innehåll:
Bråk och procent - sid 80
Bråk och procent - sid 81
Andel i bråkform - sid 82
Jämföra bråk - sid 83
Olika bråk men samma värde - sid 84
Förkorta och förlänga bråk - sid 85
Addera och subtrahera bråk - sid 86
Multiplicera bråk med ett heltal - sid 87
Beräkna delen med bråk - sid 88
Beräkna delen med bråk - sid 89
Andel i decimalform - sid 90
Andel i decimalform - sid 91
Procent - sid 92
Bråk-, decimal-, och procentform - sid 93
Beräkna andelen i procentform - sid 94
Beräkna andelen i procentform - sid 95
Jämför med procent - sid 96
Beräkna det hela, 100% - sid 97
Beräkna delen med procent - sid 98
Beräkna delen med procent - sid 99
Förändringsfaktor - sid 100
Förändringsfaktor - sid 101
Ränta - sid 102
Ränta - sid 103
Arbeta tillsammans - sid 104
Kapiteltest - sid 105
Uppslaget - sid 106
Uppslaget - sid 107
Sammanfattning - sid 108
Sammanfattning - sid 109 

Kapitel 4 - Statistik och sannolikhet

Ladda ner hela kapitel 4, sida 110-133 (Komprimerad fil, 19 MB)

Innehåll:
Statistik och sannolikhet - sid 110
Statistik och sannolikhet - sid 111
Tabeller - sid 112
Tabeller - sid 113
Diagramtyper - sid 114
Diagramtyper - sid 115
Lägesmått - sid 116
Lägesmått - sid 117
Vilseledande diagram - sid 118
Vilseledande diagram - sid 119
Sannolikhet - sid 120
Sannolikhet - sid 121
Sannolikhet för en händelse - sid 122
Sannolikhet för en händelse - sid 123
Räkna med sannolikhet - sid 124
Räkna med sannolikhet - sid 125
Kombinatorik - sid 126
Kombinatorik - sid 127
Arbeta tillsammans - sid 128
Kapiteltest - sid 129
Uppslaget - sid 130
Uppslaget - sid 131
Sammanfattning - sid 132
Sammanfattning - sid 133

Kapitel 5 - Algebra

Ladda ner hela kapitel 5, sida 134-163 (Komprimerad fil, 26,5 MB)

Innehåll:
Algebra - sid 134
Algebra - sid 135
Variabler och uttryck - sid 136
Variabler och uttryck - sid 137
Mönster och uttryck - sid 138
Mönster och uttryck - sid 139
Förenkla uttryck - sid 140
Uttryck med parenteser - sid 141
Likheter - sid 142
Ekvationer - sid 143
Mer om ekvationer - sid 144
Mer om ekvationer - sid 145
Lös problem med ekvationer - sid 146
Lös problem med ekvationer - sid 147
Formler - sid 148
Formler - sid 149
Koordinatsystem - sid 150
Linjära samband - sid 151
Proportionellt samband - sid 152
Andra linjära samband - sid 153
Andra linjära samband - sid 154
Andra linjära samband - sid 155
Räta linjens ekvation, y=kx+m - sid 156
Räta linjens ekvation, y=kx+m - sid 157
Arbeta tillsammans - sid 158
Kapiteltest - sid 159
Uppslaget - sid 160
Uppslaget - sid 161
Sammanfattning - sid 162
Sammanfattning - sid 163

Vårt nyhetsbrev

Få information om nyheter och läromedel inom ditt yrkesområde.
Du kan prenumerera på nyhetsbrev inom olika kategorier, beroende på vad du är intresserad av. Naturligtvis kan du när som helst avregistrera dig från våra utskick.

Få vårt nyhetsbrev