Bryggan, upplaga 2

Nedladdningsbart material

Kompletterande arbetsblad enligt Lgr22

Kapitel 2

Arbetsblad 2:11B - Längdskala, areaskala och volymskala (PDF-dokument, 185 kB)
Arbetsblad 2:12B - Kongruens (PDF-dokument, 185 kB)

Kapitel 4

Arbetsblad 4:6B - Lägesmått och spridningsmått (PDF-dokument, 160 kB)

Kapitel 5

Arbetsblad 5:12 - Andragradsekvationer (PDF-dokument, 66 kB)

Arbetsblad till samtliga kapitel finns även i materialet Lärarmaterial nedladdningsbara pdf:er.

Nedladdningsbart ljud

Här kan du ladda ner Bryggan som ljudbok i mp3-format

Till läsaren (Komprimerad fil, 534 kB)

Kapitel 1 - Tal

Ladda ner hela kapitel 1, sida 6-39  (Komprimerad fil, 38,6 MB)

Innehåll:
Tal - sid 6
Tal - sid 7
Tiosystemet - sid 8
Tal på tallinjen - sid 9
Tiondelar på talllinjen - sid 10
Hundradelar på tallinjen - sid 11
Decimaltal - sid 12
Decimaltal - sid 13
Avrunda hela tal - sid 14
Avrunda decimaltal - sid 15
De fyra räknesätten - sid 16
Träna på de fyra räknesätten - sid 17
Prioriteringsregler - sid 18
Prioriteringsregler - sid 19
Multiplicera med 10, 100 och 1000 - sid 20
Dividera med 10, 100 och 1000 - sid 21
Multiplicera med decimaltal - sid 22
Dividera med decimaltal - sid 23
Negativa tal - sid 24
Räkna med negativa tal - sid 25
Räkna med negativa tal - sid 26
Räkna med negativa tal - sid 27
Tal i potensform - sid 28
Tal i potensform - sid 29
Prefix för stora tal - sid 30
Prefix för stora tal - sid 31
Prefix för små tal - sid 32
Kvadratrot - sid 33
Arbeta tillsammans - sid 34
Kapiteltest - sid 35
Uppslaget - sid 36
Uppslaget - sid 37
Sammanfattning - sid 38
Sammanfattning - sid 39

Kapitel 2 - Geometri

Ladda ner hela kapitel 2, sida 40-79 (Komprimerad fil, 28,4 MB)

Innehåll:
Geometri - sid 40
Geometri - sid 41
Vinklar - sid 42
Vinklar - sid 43
Triangelns vinkelsumma - sid 44
Trianglar - sid 45
Fyrhörningar - sid 46
Omkrets - sid 47
Cirkelns omkrets - sid 48
Cirkelns omkrets - sid 49
Längdenheter - sid 50
Area - sid 51
Rektangelns area - sid 52
Areaenheter - sid 53
Triangelns bas, höjd och area - sid 54
Triangelns bas, höjd och area - sid 55
Cirkelns area - sid 56
Sammansatta figurer - sid 57
Sammansatta figurer - sid 58
Sammansatta figurer - sid 59
Skala - sid 60
Area hemma - sid 61
Pythagoras sats - sid 62
Pythagoras sats - sid 63
Likformighet - sid 64
Symmetri - sid 65
Symmetri - sid 66
Volym - sid 67
Volymenheter - sid 68
Volymenheter - sid 69
Rätblockets volym - sid 70
Rätblockets volym - sid 71
Rymdgeometriska kroppars volym - sid 72
Rymdgeometriska kroppars volym - sid 73
Arbeta tillsammans - sid 74
Kapiteltest - sid 75
Uppslaget - sid 76
Uppslaget - sid 77
Sammanfattning - sid 78
Sammanfattning - sid 79

Kapitel 3 - Bråk och procent

Ladda ner hela kapitel 3, sida 80-109 (Komprimerad fil, 31,4 MB)

Innehåll:
Bråk och procent - sid 80
Bråk och procent - sid 81
Andel i bråkform - sid 82
Jämföra bråk - sid 83
Olika bråk men samma värde - sid 84
Förkorta och förlänga bråk - sid 85
Addera och subtrahera bråk - sid 86
Multiplicera bråk med ett heltal - sid 87
Beräkna delen med bråk - sid 88
Beräkna delen med bråk - sid 89
Andel i decimalform - sid 90
Andel i decimalform - sid 91
Procent - sid 92
Bråk-, decimal-, och procentform - sid 93
Beräkna andelen i procentform - sid 94
Beräkna andelen i procentform - sid 95
Jämför med procent - sid 96
Beräkna det hela, 100% - sid 97
Beräkna delen med procent - sid 98
Beräkna delen med procent - sid 99
Förändringsfaktor - sid 100
Förändringsfaktor - sid 101
Ränta - sid 102
Ränta - sid 103
Arbeta tillsammans - sid 104
Kapiteltest - sid 105
Uppslaget - sid 106
Uppslaget - sid 107
Sammanfattning - sid 108
Sammanfattning - sid 109 

Kapitel 4 - Statistik och sannolikhet

Ladda ner hela kapitel 4, sida 110-133 (Komprimerad fil, 19 MB)

Innehåll:
Statistik och sannolikhet - sid 110
Statistik och sannolikhet - sid 111
Tabeller - sid 112
Tabeller - sid 113
Diagramtyper - sid 114
Diagramtyper - sid 115
Lägesmått - sid 116
Lägesmått - sid 117
Vilseledande diagram - sid 118
Vilseledande diagram - sid 119
Sannolikhet - sid 120
Sannolikhet - sid 121
Sannolikhet för en händelse - sid 122
Sannolikhet för en händelse - sid 123
Räkna med sannolikhet - sid 124
Räkna med sannolikhet - sid 125
Kombinatorik - sid 126
Kombinatorik - sid 127
Arbeta tillsammans - sid 128
Kapiteltest - sid 129
Uppslaget - sid 130
Uppslaget - sid 131
Sammanfattning - sid 132
Sammanfattning - sid 133

Kapitel 5 - Algebra

Ladda ner hela kapitel 5, sida 134-163 (Komprimerad fil, 26,5 MB)

Innehåll:
Algebra - sid 134
Algebra - sid 135
Variabler och uttryck - sid 136
Variabler och uttryck - sid 137
Mönster och uttryck - sid 138
Mönster och uttryck - sid 139
Förenkla uttryck - sid 140
Uttryck med parenteser - sid 141
Likheter - sid 142
Ekvationer - sid 143
Mer om ekvationer - sid 144
Mer om ekvationer - sid 145
Lös problem med ekvationer - sid 146
Lös problem med ekvationer - sid 147
Formler - sid 148
Formler - sid 149
Koordinatsystem - sid 150
Linjära samband - sid 151
Proportionellt samband - sid 152
Andra linjära samband - sid 153
Andra linjära samband - sid 154
Andra linjära samband - sid 155
Räta linjens ekvation, y=kx+m - sid 156
Räta linjens ekvation, y=kx+m - sid 157
Arbeta tillsammans - sid 158
Kapiteltest - sid 159
Uppslaget - sid 160
Uppslaget - sid 161
Sammanfattning - sid 162
Sammanfattning - sid 163

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration