Undervisningstips

Här finns korta filmer om hur du använder Champ i din undervisning.

Champ F-2

Här får du tips om hur du använder Champ i årskurs F–2.

Champ 3

Här får du tips om hur du använder Champ i årskurs 3.

Champ F-3

Här får du tips om hur du använder Champ i årskurs F-3.