Undervisningstips

Här finns korta filmer om hur du använder Champ i din undervisning.

Här får du tips om hur du använder Champ i årskurs F–2.

Här får du tips om hur du använder Champ i årskurs 3.

Så använder du dig av Champ F 3 Lärarstöd Digitalt.