Serie

Champ 4-6

Engelska är ett spännande, roligt och omtyckt ämne. De välskrivna texterna och varierande övningarna i Champ engagerar och motiverar eleverna och bidrar till ett engelsktalande klassrum.

series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text series-hero image text

Om serien

Champ 4-6, upplaga 1

Champ innehåller olika texttyper, varierande övningar och medryckande sånger som behandlar textinnehållet. Det finns en tydlig övningskedja där eleverna systematiskt tränar de olika förmågorna och repetitionskapitel som fungerar som diagnoser.

Lärarhandledningens pedagogiska planering visar tydligt kopplingen till förmågorna och hur dessa ska bedömas samt ger konkreta tips för arbete med språkliga strategier och bedömning.

Textbook

I Textbook får eleverna möta olika texttyper som till exempel dialoger, berättelser, faktatexter, bloggtexter, artiklar, sagor och rim. Texterna, med fina illustrationer och foton, utspelar sig i olika delar av den engelsktalande världen. I repetitionskapitlen får eleverna stämma av sina kunskaper. Det finns illustrerade bildordlistor samt styckeordlistor och alfabetiska ordlistor samt en Toolbox som innehåller ordfält och grammatik, Boken finns även som onlinebok.

Workbook

Varje kapitel i Workbook börjar med en Warm Up för att väcka intresse för det kommande kapitelinnehållet och för att ge förförståelse för det ordfält som eleverna kommer att möta i kapitlet. Övningarna är markerade med symboler för de receptiva och de produktiva förmågorna.

  • Läsa. Läsförståelseövningen som hör till kapiteltexten hjälper eleven att utveckla lässtrategier.
  • Höra. Det finns hörövningar till varje kapitel. De innehåller frågor på detaljer såväl som på helheten.
  • Tala. Tal- och interaktionsövningarna är många och inspirerande.
  • Skriva. I varje kapitel får eleven öva sin skriftliga förmåga, både genom att skriva utifrån modelltexter och mer fritt.

Varje kapitel innehåller även övningar som tränar de ordfält och den grammatik som eleverna möter i texterna.

Klasspaket för Champ 4

Vi vill att fler ska få chansen att testa Lärarstöd+ och uppleva en smidigare undervisning. Därför kan du nu köpa klasspaket av Champ 4. Paketen innehåller 20 workbooks och en skollicens av Champ 4 Lärarstöd+.

Läs mer om paketet längre ner här på sidan.

Lärarhandledning

Lärarhandledningen guidar dig som lärare före, under och efter arbetet med kapiteltexterna samt vid bedömning. Kapitelgenomgångarna ger en tydlig, pedagogisk vägledning och du får förslag på hur du kan arbeta med dina elever samt hur du kan stötta dem genom varje kapitel. Språkliga strategier behandlas genomgående i kapitelkommentarerna.

Lärarhandledningen innehåller pedagogiska planeringar, bedömningsmatriser, kapitelgenomgångar, kopieringsunderlag, hörförståelsemanus, sångtexter och många metodiska tips. Det finns även två fristående terminsprovprov som testar förmågorna läsa, höra, tala och skriva.

Elevfacit

Innehåller facit till övningarna i Workbook.

Lärarens ljudfiler

Innehåller nedladdningsbara ljudfiler till texterna i Textbook, hörövningarna i Workbook och hörövningarna till terminsproven.

Sånger

Till varje kapitel finns en sång som behandlar textinnehållet på något vis. Det kan vara ett ordfält eller ett grammatiskt moment. Sångerna finns även som instrumentalversion.

Champ Extra Speaking 4-6

Champ Extra Speaking är en lärarhandledning fylld med inspirerande och lustfyllda interaktionsövningar på olika nivåer. Den innehåller 45 interaktionsövningar med variatonsförslag som tränar eleverna i att kommunicera på engelska och att använda språkliga strategier.

Materialet ger många tillfällen för dig som lärare att lyssna på dina elever och följa deras språkutveckling. Till varje kapitel finns kopieringsunderlag och exempel till övningarna. Det finns också förslag på hur alla övningar kan varieras. Champ Extra Speaking ingår i Champ-serien men går även att använda som fristående material.

Champ Extra Reading 4, 5 och 6

Champ Extra Reading är ett elevmaterial för de elever som kommit långt i sin engelska och behöver en extra utmaning. Det är läsförståelsehäften med varierade texter där eleverna utmanas genom textinnehållet eller genom ordfältet och övningarna.

Till varje text finns tre uppgifter: Check Your Reading Comprehension, Improve Your Vocabulary och Challenge Yourself. Här får eleverna visa läsförståelse, utveckla ordförrådet och utmana sig själva genom att söka, producera och presentera information för olika syften. Champ Extra Reading ingår i Champ-serien men går även att använda som ett fristående material.

Digitala komplement

Bingel är digital färdighetsträning och bygger på övningar som är kopplade till innehållet i Champ 4-6.

Läs mer om Bingel

Alva är en kostnadsfri app som kan användas för att lyssna på samtliga texter i Textbook. Den kan användas som stöd hemma vid läxläsning tillsammans med den tryckta boken eller i klassrummet om eleverna har tillgång till surfplattor eller smartphones.

Läs mer om appen Alva

Övningsmästaren är kostnadsfritt och fungerar lika bra på dator, surfplatta och mobil. Här finns ljudfiler kopplade till Textbook samt glosträning.

Läs mer om Övningsmästaren

Champ Digital

Champ finns som heldigital version. Elevlicensen innehåller Textbook och Workbook och lärarlicensen innehåller lärarhandledningen samt elevböckerna.

Det här finns i Champ Digital:

  • Interaktiva övningar som är självrättande, rättas mot facit eller a läraren.
  • Inläst ljud, hörövningar, sånger och ordlistor.
  • En tydlig översikt över elevernas resultat och progression.
  • Lärarhandledningen med kopieringsunderlag för utskrift, prov och bedömningsmatriser.

Mer om Champ Digital

Onlineböcker

Champ finns som onlinebok. Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken. Onlineboken innehåller ej interaktiva övningar och texten är inte inläst. Boken är tillgänglig från valfri dator eller surfplatta med internetuppkoppling men fungerar bäst på en dator. När du köper en onlinebok får du tillgång till den i plattformen Kampus.

Få rådgivning kring läromedel!

Våra kundansvariga kan våra läromedel utan och innan och finns till hands för att vägleda dig och svara på frågor kring våra läromedel, både tryckta och digitala.

Kontakta våra kundansvariga

Statsbidrag för inköp av läromedel

Under 2024 kan skolhuvudmän söka statsbidrag för att kunna köpa in förlagsproducerade läroböcker och lärarhandledningar.

Hos Skolverket kan du läsa mer om vilka regler som gäller för bidraget och hur du ansöker.

Läs mer om statsbidraget