Den Engelska Grammatiken

Författare
Jörgen Gustafsson, Mats Oscarson (Inbunden, 2014)
Ämne
Engelska
Antal sidor
320
Utgivningsdatum
2014-02-12
Tillgänglighet
Tillgänglig
ISBN
9789152325056
Länk till blädderprov:

489 kr

(Exkl. moms)

Beskrivning

Den Engelska Grammatiken (tidigare Bonniers Engelska Grammatik) är enkel, lättläst och användarvänlig; en kommunikativ grammatik, både för det talade och skrivna språket. Kommentarerna är utredande och jämför svenska och engelska. Boken är uppdelad i kapitel enligt ordklasser och den tar systematiskt upp elementära grammatiska moment men ägnar också utrymme åt mer avancerade strukturer för de elever som kommit längre i sin engelska. Genomgående markeras amerikansk engelska, stilnivåer, sociala och språkliga variationer, formellt/informellt språk och uttal, där det anses nödvändigt.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration