Det är bara att googla, upplaga 2

Det är bara att googla! erbjuder dig som svensklärare en omfångsrik ”uppgiftsbank” med en stor variation av övningar och bedömningsuppgifter i informationssökning, text- och bildanalys och källkritik allt utifrån utifrån den senaste pedagogiska forskningen om informationskompetens i skolan.

Dela Det är bara att googla, upplaga 2:

Det är bara att googla, upplaga 2 årskurs 7 (1 produkter)

Det är bara att googla, upplaga 2 årskurs 8 (1 produkter)

Det är bara att googla, upplaga 2 årskurs 9 (1 produkter)