Nu lanserar vi Kampus

En ny plattform för våra heldigitala läromedel för nutida undervisning.

Skolbesök för presentation av digitalt läromedel | Sanoma Utbildning

Vi gillar olika. Därför kan du anpassa våra läromedel till din undervisning.

Vi har lyssnat på hur lärare vill arbeta med digitala läromedel och vilka förväntningar och behov som finns. Vårt fokus har hela tiden varit undervisning och inlärning – inte teknik. Men tekniken kan underlätta för lärare och elever och bidra med nya arbetssätt och metoder.                           Med Kampus planerar du och lägger upp din undervisning så att den passar just dig och dina elever. Precis som du alltid har gjort.
Välj vilka delar av innehållet du vill använda från ett läromedel och i vilken ordning du vill ha dem. Du kan även lägga till ett eget material.

Läs mer

Med Kampus kan du;

• Använda våra omtyckta läromedel i digital form.
• Planera och skapa nutida undervisning som engagerar.
• Anpassa innehållet efter din undervisning.
• Skapa uppgiftspaket som kan användas på lektioner eller som läxor.
• Se elevernas progression och individanpassa undervisningen efter behov.
• Lägga till eget material (filmer, texter, länkar).

Läs mer om Kampus

Ständig förbättring

Vi utvärderar och utvecklar Kampus kontinuerligt. Under hösten har vi fått många värdefulla åsikter och idéer från både lärare och elever som vi har använt när vi har fortsatt att utveckla plattformen.
Till vårterminen kan vi därför presentera en hel del nyheter och förbättringar.

Läs mer

Utgivningen växer

Nu kan du beställa 6-månaderslicenser till vårterminen av våra läromedel i språk (Spegla språket, Awesome, Chez nous och Qué bien) och NO (Biologi, Fysik och Kemi Direkt) och senare även våra omtyckta serier i matematik: Matte Direkt och Prio matematik.

Läs mer om vår utgivningsplan för Kampus