LexiaProvia - digitalt dyslexihjälpmedel

Lexia Provia är ett välbeprövat material som består av en mängd olika självrättande övningar och tester i svenska och är främst avsett för elever med dyslexi eller andra språkligt betingade svårigheter. Det används även av personer med förvärvad afasi.

Lexia Provia till ny en plattform

Under vårterminen 2024 har Lexia Provia flyttats till en ny plattform för att öka säkerheten och skapa smidigare inloggning. Gamla elevreslutat finns kvar i "read-only mode" i den gamla plattformen (du kan alltså inte arbeta i den utan bara titta/läsa) fram till 31 december 2024. Du loggar in här till den gamla plattformen.

Lexia

Lexia är en övningsbank med över 1 800 övningsvarianter inom olika språkliga områden i svenska för förskoleklass upp till årskurs nio. Övningarna kan användas på flera sätt:

 • Tilldela övningar efter rekommendationer från resultaten av tester i Provia.
 • Tilldela övningar som är adekvata för den enskilda eleven eller gruppen.
 • Som en del av klassundervisningen.

Utmärkt för elever med svenska som andraspråk
Många av övningarna passar även utmärkt som ren färdighetsträning i svenska och för elever som just håller på att lära sig språket.

Film om Lexia

I filmen berättar upphovsmannen av LexiaProvia samt speciallärare om hur Lexia fungerar och om att arbeta med de olika övningarna.

Provia

Provia är en unik testbank som innehåller tester inom olika språkliga områden i svenska för elever från förskoleklass upp till årskurs nio. Varje test är normerat med ett statistiskt säkerställt underlag och resultaten ger därför en god bild av varje elevs språkliga kompetens och kan även vara till hjälp vid dyslexiutredningar.

När en elev inte når upp till riksgenomsnittet för sin årskurs föreslår Provia adekvata övningar i Lexia för eleven att arbeta vidare med. Övningarna tilldelas enkelt av läraren.

Screena gärna alla elever vid läsårsstarten för att på så sätt snabbt få en bild över vilka av dem som ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. På så sätt kan åtgärder snabbt sättas och därmed fånga upp de elever som annars riskerar att inte nå målen i ämnet svenska.

Provia ger även en tydlig bild av nyanlända elevers läs- och skrivkunskaper och ordförråd.

Genom en tydlig navigation är det lätta att lägga upp elever och tilldela övningar i Lexia eller tester i Provia, och det är en enkelt att följa upp resultaten.

Film om Provia

Grundaren till Provia samt speciallärare berättar om hur det fungerar att arbeta med testerna i Provia.

Nyheter_LP (4).png
 • Ny normering av Provia genomförd 2022.
 • Lättare att arbeta på telefon och surfplatta. Allt som behövs är en internetuppkoppling och en inloggning.
 • Navigeringen är enklare.
 • Många nya och uppdaterade illustrationer och fotografier.

Fyra_starka_skäl_LP.png... att använda Lexia Provia

 • Du kan screena dina elever för att tidigt upptäcka dyslexi eller andra språkligt betingade svårigheter.
 • Du kan ge dina elever anpassade övningar att träna på, hemma och i skolan och därmed ta hänsyn till varje enskild elevs behöv och individuella förutsättningar.
 • Du sparar tid och får möjlighet att stötta dina elever där de bäst behöver det, vilket kan hjälpa alla elever att nå kunskapskraven i svenska.
 • Du kan ge elever med annat modersmål än svenska extra stöd.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration