Vanliga frågor om LexiaProvia

Hur beställer jag Lexia Provia?
Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig.

Hur beställer jag en kommun- eller logopedlicens?
Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig.

Jag har beställt Lexia Provia. Hur får jag tillgång till det?
Efter beställningen av Lexia Provia skickar vi ett mejl med instruktioner om hur licensen administreras. I Admin Tool sätter du upp ett lärarkonto, dels åt dig själv och dels till de kollegor som ska använda programmet. Glöm inte att ge kontona produktåtkomst. När lärarkontot är aktivt loggar du in på https://www.lexiaprovia.se.

Jag är skoladministratör. Hur fungerar det?
Som skoladministratör får du tillgång till administratörsverktyget Admin Tool. Här lägger du till de pedagoger som ska använda programmet. Länken till Admin Tool är https://www.admintool.sanomautbildning.se.

Hur skapar jag ett elevkonto?
För att skapa ett elevkonto loggar du först in som lärare. Klicka sedan på ”Visa skolans elever” och därefter ”Skapa ny elev”.
När du skapar elevkontot skriver du in elevens uppgifter i de vita fälten. Välj ett lösenord för eleven, minst fem tecken, välj årskurs och tilldela sedan eleven produktåtkomst till Lexia och Provia. Avsluta med att trycka på ”Skapa elev”.

Hur tilldelar jag en elev ett test i Provia?
Det finns två sätt att tilldela test.

1. Gå in på ”Visa skolans elever”, klicka på aktuellt elevkonto och tryck sedan på den lila knappen ”Tilldela test”. Därefter väljer du årskursflik och testet du vill dela ut. Klicka på ”Lägg till test” för att tilldela eleven testet. Du kan granska testet under ”Visa test”.

2. Från startsidan klicka på ”Arbeta i Provia”. Där väljer du årskursflik och därefter vilket test du vill tilldela. Du kan granska testet under ”Visa test”. För att tilldela en elev ett test klickar du på ”Tilldela test” och väljer därefter elev.

Eleven har genomfört sitt test och lämnat in det. Vad händer nu?
När eleven loggat in på sitt elevkonto, genomfört testet och lämnat in det kan läraren ta del av resultatet på lärarkontot. Baserat på resultatet ger Provia förslag på övningar till eleven.

Var ser jag elevens resultat?
Elevens resultat hittar du under ”Visa skolans elever”. Där väljer du vilket elevresultat du vill se och klickar sedan på ”Visa samlat testresultat”.

Eleven har genomfört sitt test, men inget resultat syns. Varför?
Om inget resultat syns finns risken att du har valt ”Visa test” istället för ”Tilldela test”. Eleven behöver ha blivit tilldelad testet, och genomfört det när hen varit inloggad på sitt eget konto.

Hur ser jag vilka övningar Provia föreslagit i Lexia?
Under ”Visa skolans elever” går du in på berörd elev och klickar på den gröna knappen ”Föreslagna övningar”. Om elevens resultat var lika eller högre än genomsnittet på testet rekommenderar inte Provia några övningar.

Var hittar jag testresultaten från Provia?
Under ”Visa skolans elever” går du in på eleven och trycker sedan på knappen ”Visa samlat testresultat”. Välj aktuellt test och klicka sedan på ”Visa detaljer” för mer information, du kan även skriva ut resultaten och ha som samtalsunderlag.

Vad kan jag utläsa av normeringen i Provia?
Normeringen visar hur en elevs resultat förhåller sig gentemot normen för elever i samma årskurs i hela Sverige. Den streckade linjen i ”Samlat testresultat” visar rikssnittet. När elevens resultat inte når upp till strecket till vänster om den streckade linjen görs bedömningen att eleven har svårigheter med det som har testats. Då föreslås övningar i Lexia, som tränar just de momenten.

Jag har tilldelat min elev en övning i Lexia, men allt som syns i elevens vy är de tilldelade Proviatesterna. Varför?
Om det finns ogjorda tester tilldelade, blockeras övningarna från elevens vy. Övningarna ligger kvar i bakgrunden men syns inte för eleven. För att övningarna ska bli tillgängliga behöver eleven antingen göra klart testet/testerna som finns tilldelade, eller tar pedagogen tillfälligt bort de tilldelade testerna.

Hur är det tänkt att man ska jobba med Lexia och Provia?
Tanken är att eleven först screenas via ett test för en årskurs. Beroende på hur eleven svarar ges förslagna övningar baserat på resultatet. Läraren kan då tilldela dessa övningar till eleven som i sin tur kan jobba vidare med dem för att öva de färdigheter som det visat sig att eleven verkar ha svårare för. Observera att eleven bara får förslagna övningar på test inom ämnet svenska. För ämnena engelska och matematik finns bara “beta”-version och då ges inga förslagna övningar.

Testet avbryts innan eleven är klar, varför?
Om en elev utför ett test och svarar fel tre gånger på raken anses det vara för svårt för eleven och testet avbryts automatiskt. Detta är en indikation på att eleven kanske behöver börja med ett enklare test för att det via resultatet ska gå att utläsa vad eleven behöver öva vidare på.

Går det att söka på specifika övningar i Lexia?
Ja, när du loggat in som pedagog på www.lexiaprovia.se får du tre val på startsidan 1) ”Visa elever/användare”, 2) ”Arbeta i Lexia”, 3) ”Arbeta i Provia”. Väljer du ”Arbeta i Lexia” kan du klicka på ”Sök i Lexia” och får då fram ett sökfält där du kan söka på specifika sökord för att enklare hitta övningarna du letar efter.

Vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev får du tips, erbjudanden och nyheter utifrån dina intresseområden direkt i din mejlkorg.

Detta vill jag inte missa!
Illustration