Licenser/Registrering

Våra digitala produkter når du genom att logga in på vår portal https://portal.sanomautbildning.se/

Alla våra digitala produkter säljs i form av licenser och gäller i ett år. Vi har tre typer av licenser beroende på vad det är för produkt:

Skollicens
I dagsläget säljs endast digitala lärarhandledningar och lärarens mp3-filer som skollicenser. En skollicens innebär att alla lärare på skolan kan få tillgång materialet. En skollicens gäller under ett år, från det att licensen aktiverats. Inga elever kan tilldelas en skollicens.

Lärarlicens
Lärarlicenser gäller för digitala metoder och onlineböcker. En lärarlicens tillåter att den produkten tilldelas en lärare. Vid köp av våra digitala metoder får man välja hur många lärare som den ska kunna tilldelas. Detta gäller inte våra onlineböcker då licenserna för dessa endast innehåller max 3 lärartilldelningar lärare oavsett hur många elever man har valt att beställa den för.

Elevlicens
Elevlicenser gäller för digitala metoder och onlineböcker. En elevlicens tillåter att produkten tilldelas en (1) elev per köpt licens. Vid köp av digitala metoder och/eller onlineböcker väljer man hur många elevtilldelningar licensen ska innehålla. När en elev har blivit tilldelad en licens kan man under de två första månaderna välja att tilldela en annan elev licensen, om den ursprungliga eleven t.ex. skulle byta skola eller klass.

Hur fungerar https://portal.sanomautbildning.se/?
Personen som köper en digital produkt väljer i samband med beställningen vem som ska vara administratör för licensen. Den som blir licensadministratör kommer då få ett mejl med en aktiveringslänk som tar användaren till inloggningssidan och vidare dit man får bestämma ett lösenord till sitt konto om man inte redan har gjort det. Licensadministratören väljer sedan vem som ska vara lärare för licensen som i sin tur sedan kan välja vilka elever som ska ha tillgång till materialet. En licensadministratör kommer inte åt själva produkten utan att först tilldela sig själv licensen som lärare. En licens tillåter endast ett begränsat antal lärare men obegränsat antal licensadministratörer.

Hur registrerar jag mig på https://portal.sanomautbildning.se/#/login?
Som lärare kan man skapa ett konto till sig på två sätt. Antingen genom att beställa en licensnyckel och välja sig själv som licensadministratör eller genom att be en kollega på skolan som redan har ett konto. Då kan kollegan bjuda in genom att logga in och klicka på fliken ”Användare” och sedan på knappen ”Ny Lärare”.

Hur loggar eleven in på https://portal.sanomautbildning.se/?
Elevkonton skapas av läraren via en grupp i läromedlet. Ett elevkonto måste ha en unik e-postadress till sitt konto. Det går inte att skapa ett elevkonto och använda en lärares e-postadress om den redan används till ett lärarkonto. När ett elevkonto skapas går det automatiskt ut ett mejl till elevens e-postadress med en länk som tar eleven till inloggningssidan och vidare dit man får bestämma ett lösenord till sitt konto.

Vad gör man om man har glömt sitt lösenord?
Både elever och lärare kan återställa sitt lösenord på inloggningssidan genom att använda funktionen ”Återställ lösenord”. Lärare kan även ge sina elever ett nytt lösenord genom att logga in som lärare och välja att hantera en grupp som eleven ingår. Därefter kan man välja att ”ändra” elevens konto och sedan bestämma ett nytt lösenord till eleven.

Systemkrav för att kunna använda https://portal.sanomautbildning.se/
Sanoma Utbildning Digital är plattformsoberoende och används i en webbläsare och kräver därför uppkoppling mot internet. Våra digitala läromedel bygger på HTML5, CSS3 och Javascript och det krävs därför att du har en webbläsare som klarar av detta.

Vi testar vårt system i följande webbläsare:
Windows
Google Chrome
Firefox

Mac
Safari
Google Chrome
Firefox

I regel rekommenderar vi dock att du använder Google Chrome.

Skärmstorlek
För optimal upplevelse av Sanoma Utbildning Digital rekommenderar vi att du använder en skärm om minst 1024x768 pixlar.

Operativsystem
PC (Windows 7 eller nyare)
Mac (OSX eller nyare)
Chromebook (Chrome OS)
iPad3, iPad4, iPad Air 2(iOS 9 eller nyare)
Samsung Nexus 10 (Android 4.3)
Samsung Galaxy Tab S (Android 4.4)

Mobil
I dagsläget har vi inte optimerat Sanoma Utbildning Digital för mobilt användande. Det är dock på gång och vi rekommenderar användande av annan enhet tills dess.
För teknisk support vänligen ring oss på 08-587 642 30 eller maila oss på support@sanomautbildning.se.