Licenser/Registrering

Våra heldigitala produkter på Kampusplattformen når du genom att logga in på portalen https://portal.sanomautbildning.se/

Alla våra digitala produkter säljs i form av licenser. Vi har tre typer av licenser beroende på vad det är för produkt:

Skollicens
I dagsläget säljs endast digitala lärarhandledningar och lärarens mp3-filer som skollicenser. En skollicens innebär att alla lärare på skolan kan få tillgång materialet. En skollicens gäller under ett år, från det att licensen aktiverats. Inga elever kan tilldelas en skollicens.

Lärarlicens
Lärarlicenser gäller för digitala läromedel och onlineböcker. En lärarlicens tillåter att den produkten tilldelas en lärare. Vid köp av våra digitala läromedel får man välja hur många lärare som den ska kunna tilldelas.

Elevlicens
Elevlicenser gäller för digitala läromedel och onlineböcker. En elevlicens tillåter att produkten tilldelas en (1) elev per köpt licens. Vid köp av digitala metoder och/eller onlineböcker väljer man hur många elevtilldelningar licensen ska innehålla.

Hur registrerar jag mig på https://portal.sanomautbildning.se/#/login?
Som lärare kan man skapa ett konto till sig på två sätt. Antingen genom att beställa en licensnyckel och välja sig själv som licensadministratör eller genom att be en kollega på skolan som redan har ett konto. Då kan kollegan bjuda in genom att logga in och klicka på fliken ”Användare” och sedan på knappen ”Ny Lärare”.

Hur loggar eleven in på https://portal.sanomautbildning.se/?
Elevkonton skapas av läraren via en grupp i läromedlet. Ett elevkonto måste ha en unik e-postadress till sitt konto. Det går inte att skapa ett elevkonto och använda en lärares e-postadress om den redan används till ett lärarkonto. När ett elevkonto skapas går det automatiskt ut ett mejl till elevens e-postadress med en länk som tar eleven till inloggningssidan och vidare dit man får bestämma ett lösenord till sitt konto.

Vad gör du om du glömt ditt lösenord?
Både elever och lärare kan återställa sitt lösenord på inloggningssidan genom att använda funktionen ”Återställ lösenord”. Lärare kan även ge sina elever ett nytt lösenord genom att logga in som lärare och välja att hantera en grupp som eleven ingår. Därefter kan man välja att ”ändra” elevens konto och sedan bestämma ett nytt lösenord till eleven.

Systemkrav för att kunna använda https://portal.sanomautbildning.se/
Kampus används i en webbläsare och kräver därför uppkoppling mot internet.

Vi testar vårt system i följande webbläsare:
Windows
Google Chrome
Firefox

Mac
Safari
Google Chrome
Firefox

I regel rekommenderar vi dock att du använder Google Chrome.

Operativsystem
PC (Windows 7 eller nyare)
Mac (OSX eller nyare)
Chromebook (Chrome OS)
iPad3, iPad4, iPad Air 2(iOS 9 eller nyare)
Samsung Nexus 10 (Android 4.3)
Samsung Galaxy Tab S (Android 4.4)

För teknisk support vänligen ring oss på 08-587 642 30 eller maila oss på support@sanomautbildning.se.